Nässjö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 18.010 invånare (1993), 17.588 invånare (2006). Nässjö är en kuperad höglandsbygd med bebyggelse i strand- och höjdlägen, nu delvis tätbebyggd. Inom Nässjö finns spridda rösen och stensättningar från bronsåldern och äldre järnåldern samt ett gravfält från äldre järnåldern vid Fagertofta, dominerat av domarringar och en stor treudd. Nässjös gamla kyrka av sten med torn och smalare sakristia i öster stod färdig 1791 och ersatte en romansk stenkyrka. Några medeltida skulpturer och en skadad romansk dopfunt har bevarats från denna. Nässjö stads kyrka av tegel med sidoställt torn och smalare tresidigt kor byggdes 19081909 efter ritningar av Hagström & Ekman. –Ortnamnet (1270-talet de Næsiom, 1333 Nessio) synes ursprungligen innehålla en böjd form av ordet näs, vartill senare lagts efterleden sjö.

Nässjö kommun i Småland (Jönköpings län); 934 km2, 30.788 (1993), 29.314 (2006) invånare. Nässjö, som ligger på Sydsvenska höglandet, genomkorsas av järnvägen Stockholm–Malmö och är utgångspunkt för järnvägar mot Falköping (över Jönköping), Halmstad, Vetlanda och Oskarshamn. Centralort är Nässjö.

Nässjö centralort i Nässjö kommun, norra Småland (Jönköpings län); 16.463 invånare (2006). Nässjö, som ligger 40 km sydöst om Jönköping, är en viktig järnvägsknut på linjen Stockholm–Malmö. Härifrån utgår järnvägslinjer mot Falköping (över Jönköping), Halmstad, Vetlanda och Oskarshamn. Centralort är Nässjö.

Befolkning. Sedan början av 1970-talet har Nässjös befolkning minskat med 2.000 personer. Ca 85 % bor i tätorter och 55 % i tätorten Nässjö. Kommunen har en negativ nettopendling på ca 350 personer.

Nationalencyklopedin


Socknar: Almesåkra, Barkeryd, Bringetofta, Flisby, Forserum, Malmbäck, Norra Sandsjö, Norra Solberga och Nässjö.

Tätorter: Anneberg, Bodafors, Flisby, Forserum, Fredriksdal, Grimstorp, Malmbäck, Nässjö, Ormaryd, Sandsjöfors, Solberga, Stensjön och Äng.

Närliggande socknar i väster: Barkeryd och Almesåkra, i söder: Norra Sandsjö, i öster: Björkö, Höreda och Norra Solberga, och i norr: Flisby.


Gårdar

Personliga verktyg