Ramkvilla i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 439 invånare (2006). Ramkvilla är en starkt bruten skogsbygd vid sjön Örken med strand- och höjdbebyggelse. Drygt 30 fornlämningar är kända, bland annat två hällkistor, några bronsåldersrösen samt ett gravfält, troligen från yngre järnåldern. Vid kyrkan finns en runsten och vid Hallsnäs en medeltida borgruin. Kyrkan av sten härrör troligen från 1200-talet. Den förlängdes mot öster 1707 och försågs med torn 18321834. Ett krucifix från ca 1400 och en Sankt Olofsbild från 1200-talet har bevarats. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan. –Ortnamnet (1407 j Ramqwilla sokn) innehåller en form av ordet kvill 'åförgrening'. I förleden ingår troligen dialektordet ramm 'fuktig äng'. Även ramn 'korp' har föreslagits.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Fröderyd, i söder: Asa, Tolg, Hornaryd, Sjösås och Nottebäck med Granhult i Kronobergs län, i öster: Södra Solberga, och i norr: Bäckaby.


Gårdar

Personliga verktyg