Södra Solberga i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 173 invånare (1995). Södra Solberga, som sedan 2006 ingår i Korsberga församling, är en starkt kuperad skogsbygd med gles bebyggelse i höjdlägen. Cirka 20 fornlämningar är kända: en hällkista från stenåldern samt rösen och kvadratiska stensättningar från bronsåldern och äldre järnåldern. Kyrkan av sten med torn och smalare sakristia uppfördes 18321835 och ersatte en möjligen medeltida träkyrka. En dopfunt från 1200-talet av den så kallade Njudungsmästaren samt ett krucifix från samma århundrade har bevarats.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Bäckaby och Ramkvilla, i söder: Sjösås och Nottebäck med Granhult i Kronobergs län, och i öster: Korsberga.


Gårdar

Personliga verktyg