Bäckaby i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 229 invånare (2006). Bäckaby är en starkt kuperad skogsbygd. Här finns cirka 150 fornlämningar: spridda bronsåldersrösen samt sex gravfält från äldre och yngre järnåldern. Den nyromanska kyrkan av sten med torn och absid är byggd 18971899 efter Carl Möllers ritningar. Bäckaby gamla kyrka, en av Sveriges få bevarade medeltida träkyrkor, flyttades 1902 till stadsparken i Jönköping. Den består av långhus med smalare kor, är dendrokronologiskt daterad till 1326 samt har torn från 1690-talet och en korsarm i norr från 1758. Den välbevarade interiören i senbarock har rik målningsdekor, tillkommen 1728 och 17681769. Kyrkan är numera nerbrunnen. – Ortnamnet (1309 in Bieccaby), som ursprungligen avser kyrkbyn, innehåller en form av ordet bäck samt by 'gård', 'by'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Fröderyd, i söder: Ramkvilla, i öster: Södra Solberga och Korsberga, och i norr: Lannaskede.


Gårdar

Personliga verktyg