Fröderyd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 378 invånare (2006). Fröderyd utgörs av en kuperad skogsbygd. Cirka 55 fornlämningar är kända: ett par stenåldersboplatser, ett 20-tal spridda bronsåldersrösen samt ett gravfält från yngre järnåldern vid Ljunganäs. Övriga byar torde ha anlagts under medeltiden. Kyrkan av sten med torn och halvrund sakristia är byggd 18531854 efter J.A. Hawermans ritningar. Dess föregångare var en romansk stenkyrka. Efter en brand 1943 återuppfördes kyrkan med obetydligt förändrad exteriör medan interiören gjordes treskeppig. Bland inventarierna märks ett triumfkrucifix från 1400-talet. – Ortnamnet (1309 in Frearyd) har antagits innehålla genitiv av ett icke belagt personnamn Frøe, kortform till en sammansättning på Frø-, och ryd 'röjning'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Skepperstad och Hultsjö, i söder: Asa i Kronobergs län, i öster: Ramkvilla och Bäckaby, och i norr: Lannaskede och Sävsjö.


Gårdar

Personliga verktyg