Stengårdhult i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Skara stift, Gislaved kommun, Småland (Jönköpings län), Mo härad; 175 invånare (1994). Stengårdshult är en kuperad och mossrik, glesbebyggd höglandsbygd nära övre Nissan. Cirka 25 fornlämningar är kända: rösen och stensättningar samt domarringar och resta stenar från bronsåldern och äldre järnåldern. Fossil åkermark förekommer. Den tornlösa träbasilikan med smalare kor byggdes 19101912 efter Torben Gruts ritningar och ersatte en 1907 brunnen träkyrka från 1769. Dess predikstol från 1720 har bevarats. –I ortnamnet (1462 i Stengarshulth) ingår orden stengård 'inhägnad av sten' och hult 'liten skog'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Öreryd och Valdshult, i söder: Åsenhöga och Åker, i öster: Bondstorp, och i norr: Mulseryd och Norra Unnaryd.


Gårdar

Personliga verktyg