Tånnö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 398 invånare (2006). Tånnö, beläget mellan sjöarna Vidöstern och Flåren, består av strandbygd i väster och skogsbygd i öster. Cirka 120 fornlämningar är kända. Förutom ett par stenåldersboplatser är nästan alla belägna inom två höggravfält från yngre järnåldern. Invid dessa står en runsten från 1000-talet. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och halvrunt kor byggdes 1849 och ersatte en medeltida träkyrka. Interiörens ursprungliga karaktär är välbevarad. Altartavlan är målad av Louis Masreliez cirka 1764. Dopfunten är från 1200-talet. –Ortnamnet (12361238 in Tandu), troligen det gamla namnet på Akrabäcken, betyder sannolikt 'den blänkande'.

Tånnö tätort i Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), 8 km söder om Värnamo; 220 invånare (1995). Tånnö, som ligger vid Europaväg 4 och sjön Vidöstern, är en gammal jordbruksbygd där det finns några mindre industrier. Pendling till Värnamo förekommer.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Hånger, i söder: Berga och Dörarp i Kronobergs län, i öster: Voxtorp, och i norr: Värnamo.


Gårdar

Personliga verktyg