Hånger i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 683 invånare (2006). Hånger består av spridda odlingsmarker i höjdlägen, omgivna av skogsmark, och är belägen väster om Vidöstern. Cirka 200 fornlämningar är kända. Förutom lösfynd finns tre boplatser och en hällkista från stenåldern samt några rösen från bronsåldern. Av ett tiotal gravfält är tre mindre från äldre järnåldern, de övriga är höggravfält från yngre järnåldern. Från flera av dessa är vikingatida fynd kända. Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes 18801882 efter J.F. Åboms ritningar. Den ersatte en sannolikt medeltida träkyrka på annan plats, vilken i sin tur föregåtts av en stavkyrka. Några ornerade plankor från denna förvaras i Statens historiska museum. –Ortnamnet (1299 de Hangor) är omdiskuterat. Möjligen ingår en sammansättning av ett med verbet hänga besläktat substantiv med innebörden 'sluttning' och ett ord med betydelsen 'strand'.

Hånger tätort i Värnamo kommun, (Jönköpings län), 14 km sydöst om Värnamo; 305 invånare (2006). I Hånger finns en del mindre industrier. Pendling främst till Värnamo och Forsheda.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Forsheda, Torskinge och Dannäs, i söder: Vittaryd och Dörarp i Kronobergs län, i öster: Tånnö, och i norr: Värnamo och Kärda.


Gårdar

Personliga verktyg