Öxnehaga i Rogberga

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Rogberga socken i Jönköpings län. Numera en stadsdel av Huskvarna.

BackstugorFörsta gången jag funnit denna gård nämnd är år 1490, då i Jönköpings Tänkebok talas om Bondhe i "Öxnehaga".

Yxenhaga eller Öxnehaga, som namnet skrivs under 1500- och 1600-talen, överfördes genom Gustaf Vasas beslut från Sanda till Rogberga socken år 1556.

Äldste kände åboen var Anders (1542 och 1548). År 1577 heter brukaren Jöns. I "Älvsborgs lösen" skattas inventarierna sålunda: "silver 40 lod; koppar 6 1/2 pund; 2 par oxar; 15 styck kor; 12 styck ungnöt; 13 styck får; 4 styck svin, hästar 50 mk; löp. penningar 60 m.".

Genom Kungligt brev av den 7 december 1564 förlänades åt Jöns Månsson, som varit fänrik under Anders Håkanssons fana, ett skattehemman Yxenhaga i Rogberga socken. Den 18 juni och 13 juli 1594 utfärdas kungligt brev till samme man på Yxenhaga och Hvassarp. I jordeboken 1608 är han ännu nämnd såsom "en gammal fenrik". Anders Månsson, ryttare under Måns Stjerna, omtalas såsom innehavare av en skattegård Yxenhaga (1616, 1624, 1635 och 1641) i längden på ryttare i Kammararkivet och i häradets domböcker. År 1635 uppbjöds 1/6, 1638 1/3 och 1/4, 1653 1/4, 1658 och 1661 12 marker smörränta. En son till Anders Månsson synes ha övertagit dennes gård omkring 1640. Han hette Jöns Andersson Stuuth och nämndes med titlarna kornett, mönsterskrivare, löjtnant och ryttmästare. Hemmanet var taxerat till 12 marker i skatt. En annan gårdapart i Öxnehaga om 9 marker smörränta, som ägdes av kaptenskan Ingeborg Svensdotter Qvast i Tormenås dels på tack vare arv, dels tack vare inbördande från generalmajoren Göran Fleetwood, lyckades Jöns Stuuth förvärva år 1662. Samma år sålde till honom Kirstin Brynelsdotter, Sven Svensson, Anders och Bryniell Svensson sina jorddelar i Yxenhaga, som bestod av tre marker smörränta, för 14 riksdaler, 3 skeppund råg, ett skeppund malt, två daler silvermynt och 13 daler kopparmynt.

Från samma år är meddelat, att för rätten upplästes "lilla Kirstin Svensdotters köpebrev, undertecknat av Kirstin Svensdotter, Johan Bengtsson, Oluf Svensson i Hyltan, Mickel Larsson i Helgaryd, i vilket hon för sig, sin broder Mickel Svensson och syster Kirstin Svensdotter bekännes fullmäktig vara att tingsköta sin och sina syskons jorddelar, som de sålt tillförne till generallöjtnanten Georgen Fleetwood och sedan är inbördade av kapten Jöns Andersson Qvast intill förbemälte Jöns Andersson Stuuth".

Stuuth var gift med Karin Isaksdotter Silfverhjelm, en dotter till Isak Henriksson Silfverhjelm till Hadsjö, vilken i dessa trakter bland annat förvärvat Hagstensgärdet i Hakarps socken. Hon dog den 30 maj 1679. År 1673 erhöll ryttmästare Stuuth fasta på 1/2 fräslehemman Yxenhaga, som han köpt av fru Anna Kristina Fleetwood. Han dog den 10 maj 1685.

Utöver dessa gårdaparter, som Stuuth ägde, fanns i Yxenhaga andra hemmansdelar, vilkas ägare är kända: En gårdapart om åtta marker ägdes år 1600 av Nils Andersson (död före 1664). Efter mannens död klagar änkan Kirstin Nilsdotter (född i Sandhem, död före 1668) och hennes barn över, att de inte kan av Oluff Svensson i Hyltan erhålla kvittens på 47 riksdaler, "som han på sin herres, välborne Georgh Fleetwood, vägnar till Yxnehagas inlösning, bestående av fem marker smör, som är 1/16 uti gården, bekommet". 1/16 mantal ägdes år 1664 av Kirstin Andersdotter.

År 1776 beviljades fasta på tolv marker smörränta i Öxnehaga, av vilka Swen Larsson (död före den 28 augusti 1670) tillhandlat sig de fyra år 1669, och hans änka Kerstin Håkansdotter (död 1687) senare inlöst de åtta. Hon var förmodligen den förste krutmakarens efterleverska. Vidare meddelas, att Lars Svensson (död den 17 januari 1696) ålades nedriva den gamla ladan, för att den står för nära Johan Olufsson Stålhes mangårdsbyggnad.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna KrönikaPersonliga verktyg