Alseda i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län i Småland. Alseda, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Östra härad; 1.557 invånare (2006). Emån rinner genom Alseda Församlingen rymmer cirka 240 fornlämningar, övervägande spridda gravrösen från bronsåldern men också tre gravfält av äldre järnålderstyp samt tre runstenar. Kyrkan av sten med västtorn och halvrunt kor invigdes 1788 och ersatte en romansk stenkyrka. Ett senmedeltida triumfkrucifix är bevarat. På kyrkogården ligger en troligen senmedeltida före detta tiondebod, nu hembygdsmuseum. I Alseda ligger Holsbybrunn och Ädelfors guldgruvor. – Namnet (de Alsidum 1290), är bildat till trädbeteckningen al och sidd 'sidlänt, sluttande (sank)mark.


Närliggande socknar i väster: Vetlanda och Bäckseda, i söder: Nye, i öster: Skirö och Ökna, och i norr: Skede.


Gårdar

Personliga verktyg