Bäckseda i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Östra härad; 2.710 invånare (2006). Bäckseda består av dalgångsbygd vid övre Emån med omgivande skogsmarker. Här finns cirka 160 fornlämningar: spridda bronsåldersrösen och två gravfält från yngre järnåldern, varav ett större vid kyrkbyn. Kyrkan av sten härstammar till sina äldsta delar från cirka 1200 och förlängdes mot öster senare under medeltiden. Efter en eldsvåda 1915, då all inredning, bland annat ett medeltida altarskåp, förstördes, återuppfördes kyrkan efter Otar Hökerbergs ritningar, varvid ett torn tillbyggdes. Altaruppsatsen är utförd av Tore Strindberg. – Ortnamnet (1305 de Beksiþ) är bildat till bäck, åsyftande ån norr om Bäckseda kyrka, samt sidd 'sidlänt, sluttande (sank)mark'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Myresjö, i söder: Korsberga, i öster: Nye och Alseda, och i norr: Vetlanda.


Gårdar

Personliga verktyg