Myresjö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Östra härad; 897 invånare (2006). Myresjö består i söder av kuperad skogsbygd samt i norr av mera flack och öppen bygd med mossmarker mot övre Emån. Cirka 235 fornlämningar är kända. Spridda rösen tillhör bronsåldern, fem små gravfält äldre järnåldern och två större höggravfält yngre järnåldern. På en runsten vid Kroppån omtalas ett brobygge. Den gamla kyrkan i Myresjö är en tornlös romansk absidkyrka av sten, uppförd vid 1100-talets mitt. Långhusets sydportal har skulpterad omfattning. I koret finns kalkmålningar från 1200-talets början och cirka 1700. Ett triumfkrucifix från 1200-talet är bevarat liksom dopfunten från 1100-talet. Sedan en ny gemensam kyrka för Myresjö och Lannaskede tagits i bruk 1879 förföll den gamla och blev delvis ruin men restaurerades 19251927. Den nya kyrkan är av sten med torn och smalare tresidigt kor. –Ortnamnet (1290 de...Myrisio), som är lånat från kyrkbyn, innehåller en form av ordet myr och sjö, efter läget vid en numera igenvuxen sjö.

Myresjö tätort i Vetlanda kommun, mellersta Småland (Jönköpings län), 10 km sydöst om Vetlanda; 644 invånare (2006). I Myresjö finns bland annat Myresjöhus AB. Pendling till bland annat Vetlanda förekommer.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Nävelsjö och Lannaskede, i söder: Korsberga, i öster: Bäckseda, och i norr: Näsby.


Gårdar

Personliga verktyg