Skepperstad i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Sävsjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 255 invånare (2006). Skepperstad består av mindre dalbygder på höglandet, omgivna av bruten skogsmark. Cirka 210 fornlämningar är kända. Frånsett några bronsåldersrösen ligger de i huvudsak på fyra höggravfält från yngre järnåldern, varav ett stort vid Skärsjö. En runsten är bevarad. Den romanska stenkyrkan från 1100-talets senare del försågs på 1200-talet med torn, vars övre delar senare revs men återuppfördes 1809. Kyrkan förlängdes mot öster 1833. Bland medeltida skulpturer märks triumfkrucifixet från 1300-talet. Den skulpterade dopfuntsfoten härrör från 1100-talet, medan cuppan tillfogades 1952. –Ortnamnet (13001310 de Skiparsstad) har föreslagits innehålla ett fornsvenskt mansnamn Skipar och plural form av fornsvenska stadher 'ställe'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Hjärtlanda och Hultsjö, i öster: Fröderyd och Lannaskede, och i norr: Sävsjö.


Gårdar

Personliga verktyg