Svarttorp i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 579 invånare (1994). Svarttorp som sedan 2006 ingår i Lekeryds församling, består av en dalbygd vid Huskvarnaån samt småbrutet skogs- och odlingslandskap på höglandet. Cirka 215 fornlämningar är kända. Spridda rösegravar, ofta kvadratiska, tillhör bronsålder och äldre järnålder, då också mindre gravfält med domarringar anlades. Tre höggravfält är från yngre järnåldern. Kyrkan av sten med torn och halvrund sakristia i öster byggdes 18681870 och ersatte en medeltida stenkyrka på annan plats. Från denna har bland annat bevarats ett krucifix från 1200-talet och dopfunten från 1100-talet. –I ortnamnets (1333 Swarta thorp) förled ingår troligen en form av ett mansbinamn, Svarte. Efterleden är torp 'nybygge'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Hakarp, i söder: Lekeryd, i öster: Järsnäs och Haurida, och i norr: Skärstad.


Gårdar

Personliga verktyg