Vireda i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Linköpings stift, Aneby kommun, Småland (Jönköpings län), Norra Vedbo härad; 390 invånare (1995). Vireda som sedan 2006 ingår i Haurida-Vireda församling, är en höglänt, kuperad skogsbygd med spridd strand- och höjdbebyggelse. Cirka 35 fornlämningar är kända, dels några bronsåldersrösen, dels stensättningar och stenkretsar från äldre järnåldern och ett litet höggravfält från yngre järnåldern. Kyrkan av spånklätt timmer härrör från 1300-talets förra del och är en av Sveriges få bevarade medeltida träkyrkor. En sakristia av sten tillbyggdes troligen under 1400-talet, och 17011705 tillkom tornet av trä samt ett halvrunt kor av sten. En korsarm i norr tillbyggdes 17551757. Interiören har målningar från cirka 1500 och 17561757. Predikstolen skänktes 1663 av Per Brahe den yngre. Ett triumfkrucifix från cirka 1500 och en skulpterad dopfunt från cirka 1200 har bevarats. –Ortnamnet (1323 de Wirydh), övertaget från kyrkbyn, innehåller sannolikt fornsvenska *vi 'vi', 'kultplats'. Andra tolkningsalternativ finns. Efterleden är ryd 'röjning', 'öppen plats'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Ölmstad, i söder: Haurida, i öster: Lommaryd, och i norr: Linderås, Adelöv och Gränna.


Gårdar

Personliga verktyg