Lannaskede i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Östra härad; 1.566 invånare (2006). Lannaskede består av en dalgångsbygd, nu delvis tätbebyggd, längs Linneån (Emån), omgiven av glesbebyggd skogsbygd. Över 40 fornlämningar är kända. Majoriteten är rösen, delvis stora, och stensättningar av bronsålderstyp. Ett litet höggravfält är från yngre järnåldern. På sockengränsen (häradsgräns) finns en runsten samt en på den nämnd vägbank. I kyrkan finns två runristade tidigmedeltida gravmonument. Den välbevarade tornlösa romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Långhusets sydportal har ursprunglig kolonnburen baldakin. Vapenhuset i väster tillkom cirka 1700 och sakristian 1766. Kyrkan övergavs när en ny gemensam kyrka för Lannaskede och Myresjö togs i bruk 1879 men restaurerades 19351936. Exteriören har dekorationsmålningar från 1600-talet. Invändigt finns rester av romanska kalkmålningar från cirka 1200 samt rik målningsdekor från 1702. Predikstolen härrör från 1600-talets mitt. Orgeln från 1600-talets början inköptes 1775 från Norra Sandsjö kyrka. –Ortnamnet (1314 in Landdakirkiu, 1480 parochia Landaskede) innehåller landaskede 'gräns mellan land', här troligen syftande på gränsen mellan Njudungs västra och östra delar.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Sävsjö och Skepperstad, i söder: Fröderyd och Bäckaby, i öster: Korsberga och Myresjö, och i norr: Nävelsjö, och Norra Sandsjö.


Gårdar

Personliga verktyg