Nävelsjö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Östra härad; 420 invånare (2006). Nävelsjö består av en dalgångsbygd vid övre Emån samt skogsbygd med höjdbebyggelser. Cirka 275 fornlämningar är kända. Spridda rösen och stensättningar är från bronsålder och järnålder. Tre mindre gravfält är från äldre och fyra är från yngre järnåldern. Av två runstenar är den ena rest över en viking som gravlagts i Bath i England. Den tornlösa stenkyrkan med smalare kor och invändig absid härrör från 1100-talets slut. En korsarm i norr byggdes 1761, varvid altaret flyttades till långhusets sydvägg. Altaruppsatsen från 1761 är utförd av Johan Ullberg. Den skulpterade dopfunten från 1200-talet tillskrivs Bestiarius. –Ortnamnet (1290 de ... Nevilsyo) innehåller troligen en bildning till fornsvenska næf 'näbb', väl åsyftande den höjd varpå kyrkan ligger. Efterleden är sjö och avser en tidigare sjö.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Norra Sandsjö och Sävsjö, i söder: Lannaskede, i öster: Myresjö och Näsby, och i norr: Björkö och Nässjö.


Gårdar

Personliga verktyg