Skärstad i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Vista härad; 4.320 (1995), 4.360 (2000), 3.176 (2006) invånare. Skärstad består av en markant, öppen dalbygd kring Landsjön, omgiven av bruten skogsbygd. Cirka 165 fornlämningar är kända. Några stenåldersboplatser finns, och spridda rösen tillhör bronsåldern, men merparten tillhör åtta mindre gravfält från äldre järnåldern. Fornborgen Vista kulle ligger vid Vättern. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och invändig absid byggdes 18171819 och ersatte en medeltida stenkyrka. Koret har mosaik av Bo Beskow från 1972. Ett senmedeltida sakramentskåp har bevarats. –Ortnamnet (1296 Schærdæstadhe) innehåller ett ord *skærdhe, besläktat med verbet skära och substantivet skåra, åsyftande läget i den nedskurna Skärstadsdalen. Efterleden är plural av fornsvenska stadher 'ställe'.

Skärstad tätort i Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), 12 km norr om Huskvarna; 309 invånare (2006). Majoriteten av de förvärvsarbetande pendlar till andra delar av kommunen.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i söder: Hakarp och Svarttorp, i öster: Haurida, och i norr: Ölmstad.


Gårdar

Personliga verktyg