Ölmstad i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Vista härad; 1.363 invånare (2006). Ölmstad består av flera mindre, kuperade dalbygder, omgivna av bruten skogsterräng, ovan en brant mot Vättern. Cirka 70 fornlämningar är kända, varav en hällkista från stenåldern. Rösegravar, ofta kvadratiska, samt fyra mindre gravfält torde övervägande tillhöra äldre järnåldern; ett höggravfält bör vara yngre. Den tornlösa stenkyrkan med smalare kor och trefönstergrupp i öster härrör från 1200-talets förra hälft. Den välvdes under 1400-talet och förlängdes mot väster samt försågs med takryttare 17281737. Interiören har kalkmålningar från 1500-talet. Den före detta altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1814. Predikstolen tillkom 1649. Dopfunten är samtida med kyrkan. –Ortnamnet (1296 Ylmstadhe, avskrift; 1336 Ecclesie Ølmstathum) har föreslagits innehålla ett vattendragsnamn och pluralis av fornsvenska stadher 'ställe'.

Ölmstad tätort i Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), 25 km nordöst om Jönköping; 308 invånare (2006). I Ölmstad finns flera småindustrier, men den största arbetsgivaren är kommunen.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Visingsö, i söder: Skärstad och Haurida, i öster: Vireda, och i norr: Gränna.


Gårdar

Personliga verktyg