Haurida i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköping län, före detta församling i Linköpings stift, Aneby kommun, Småland (Jönköpings län), Norra Vedbo härad; 171 invånare (1991). Haurida ingår sedan 2006 i Haurida - Vireda församling.. Haurida är en höglänt och kuperad skogsbygd med sjöar och spridd bebyggelse. Cirka 60 fornlämningar är kända. Alla är av bronsålderns och den äldre järnålderns karaktär (rösen, stensättningar – ofta kvadratiska – domarringar och resta stenar), som i tre fall är samlade på små gravfält. Den nuvarande bygden har medeltida ursprung. Kyrkan är en av Sveriges få medeltida träkyrkor, möjligen byggd under 1400-talet. Ett kor och sakristia av sten tillbyggdes vid medeltidens slut. Kyrkan förlängdes mot väster cirka 1600 och tornet av trä tillkom 1664. I koret finns fragmentariska kalkmålningar från cirka 1600 medan långhustakets målningar tillkom 1742. Altaruppsatsen härrör från 1723 och predikstolen från 1600-talets senare del. Ett triumfkrucifix från 1300-talets mitt har bevarats. – Ortnamnet (12921312 de Hagrydh) är bildat till fornsvenska hagh 'hage' och ryd 'röjning'. Namnet har senare anslutits till de plur. namnen på -a.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Ölmstad, Skärstad och Svarttorp, i söder: Järsnäs, i öster: Lommaryd, och i norr: Vireda.


Gårdar

Personliga verktyg