Björkö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun i Småland (Jönköpings län), Östra härad; 626 invånare (2006). Björkö består av relativt flack odlings- och skogsbygd på Småländska höglandet. Cirka 160 fornlämningar är kända: några spridda gravar av bronsålderstyp samt två större gravfält av äldre respektive yngre järnålderns karaktär, dessutom två runstenar. Kolonisationen var till stor del medeltida. Den nyklassicistiska stenkyrkan med halvrunt kor byggdes 18431847 efter C.G. Blom-Carlssons ritningar. Dess medeltida föregångare, riven 1843, låg 50 meter väster om den nuvarande kyrkan. Altartavlan är målad av Bengt Nordenberg 1865. En äldre altaruppsats av Johan Ullberg från 1761 är bevarad, liksom en senmedeltida klocka. – I ortnamnet (13001310 de ... Byuræche) ingår fornsvenska biur 'bäver' och eke 'ekskog'.


Närliggande socknar i väster: Nässjö och Norra Sandsjö, i söder: Nävelsjö, i öster: Näsby, Vetlanda och Mellby, och i norr: Höreda.


Gårdar

Personliga verktyg