Kärda i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 772 invånare (2006). Kärda är en skogsbygd öster om Storån med spridda byar och odlingsmarker i höjd- och strandlägen. Cirka 730 fornlämningar är kända. Minst sex stenåldersboplatser är delvis mesolitiska. Spridda rösegravar och en liten hällristning är från bronsåldern. Ett par gravfält av äldre typ och 15 höggravfält med över 600 gravar är från yngre järnåldern. De är belägna vid sex av de nuvarande byarna, med vackra exempel vid Nästa och Vallerstad. Vidare finns fossil åkermark, ett par grunder av medeltida sätesgårdar, ett stenkors och bruksruiner vid Åminne. Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1876 efter J F Åboms ritningar och ersatte en romansk absidkyrka. Dopfunten härrör från 1639. –Ortnamnet (1238 de Kerit) innehåller troligen ordet kärr eller möjligen mansnamnet Kære. Efterleden är ursprungligen ryd 'röjning' med senare övergång till pluralform.

Kärda tätort i Värnamo kommun, västra Småland (Jönköpings län), 7 km västra om Värnamo; 309 invånare (2006). I Kärda, som ligger längs riksväg 27, finns småindustrier. Pendling till främst Värnamo och Forsheda förekommer.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Kulltorp och Forsheda, i söder: Hånger, i öster: Värnamo, och i norr: Kävsjö.


Kniphammare

Gårdar

Personliga verktyg