Soldattorp nr 128 under Algusteryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Soldattorp nummer 128 - Svarterödjorna under Algusteryd i Bankeryd. Stolpmarkerat [9] med större skylt med planskiss, kartposition N: 6412236 O: 1395470.

Soldattorpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente och Algutseryds rote med strörotarna Tranebo i Järstorp socken och Gigeryd i Habo socken. Lämningar finns efter stugan, lingrop, jordkällare och brunn.

Utdrag ur 1685 års kontrakt för soldattorpet. Odlad mark skulle finnas för följande utsäde: 8 kappar vårråg (cirka 30 kg) som beräknas ge 1/4 kornet (120 kg) = 1 tunna. 2 tunnor havre (cirka 150 kg) som beräknas ge 1/3 kornet (450 kg) = 6 tunnor. 3 tunnor potatis (350 kg) som beräknas ge 6 gånger så mycket i skörd (drygt 2 000 kg). 3 kappar linfrö. Hela odlade arealen var troligen 2 tunnland.

Enligt knektrullan den 26 oktober 1892 kunde roten inte uppvisa någon ny soldat. Där stod antecknat: "Frånvarande Rotehållare åläggas att vid nästa rekryteringsmöte uppvisa antaglig karl vid 15 kr vite". Någon ny soldat på torpet blev det inte. Gustaf Wall blev rotens siste soldat på torpet.

Torpet revs före år 1900.

Innehåll

Boende på torpet

1693-1694

Antagen redan 1681. Han kom från rote 122 i Järstorp 1693. Den 16 november 1687 var han instämd till tinget av advokatfiskalen Elias Alegren. Han skulle för emottagna 20 styver. I mönstringsrullan 1696 hade antecknats att Joen Bengtsson rymt i augusti 1694 och i hans ställe -

1696-

Antagen 1696. Han var med när regementet 1697 transporterades till Wismar.

1705-

Antagen 1705, 22 år gammal och kom från Timmele socken i Västergötland.

nämnd 1710

Antagningsår saknas. Han dog 1710 och ersattes med:

1710-

Antagen 24 år gammal. Han hamnade mitt upp i Pommerska kriget där mången soldat dog på slagfältet innan fästningen i Stralsund kapitulerade den 12 december 1715. Det som var kvar av regementet var i fångenskap till 1720 i Königsberg.

1716-

Antagen i mars 1716, 22 år gammal. Han var pistolmakarsmed och kom från Järstorp socken. Var med i kriget mot Norge 1718 och avled på en plats som heter Närensby i Dalsland den 23 december 1718.

1719-

Antagen 20 oktober 1719, 17 år gammal, född i Bottnaryd socken. Den 9 september 1725 fick han interimsavsked det vill säga att han stod kvar tills roten anskaffat en ny karl.

1726-

Antagen 24 april 1726. Han hade tidigare varit stenhuggare. Vid senare mönstring yttrade regementschefen: "karlen liderlig utan bättring, casseras". Detta yttrande tyder på att Svensson blivit varnad tidigare men ej bättrat sig.

okänt årtal

Antagningsår saknas. Hans hustru hette Catrina, för övrigt okänd.

1739

Vid mönstringen 15 december 1739 var roten vakant.

1740-

Antagen 12 februari 1741. Kommenderade till Örlogsflottan där han dog.

1742-1743

Antagen 1742. För honom stod utmärkt, hette tidigare Larsson, yrke bonde, brukare av 1/2 hemman. Då roten ej lyckades skaffa ny karl fick han ta uniformen på och fylla den tomma platsen. Han blev kommenderad till galären Tessin den 8 maj 1742. När roten kunde uppvisa ny karl begärde Lars Tenggren vid besiktningsmönstringen 1743 att få bli utbytt mot denne, vilket beviljades.

1743-1746

Antagen 4 mars 1743, 31 år gammal, alltså född 1712. Efter 3 års tjänst fick han avsked den 26 april 1746. Orsaken ej angiven. Hans efterträdare med samma soldatnamn.

1747-1785

Antagen 25 maj 1747. Han var född 1716, ort okänd. Han gifte sig den 13 december 1749 i Bankeryd med Elin. På soldattorpet föddes barnen Britta, Stina och Abraham. Samma år 1758 fick Abraham kommendering för krigstjänst i Pommern. Han var med vid mönstringen den 6 februari 1759 i Stralsund. Deltog i det sjuåriga kriget och blev tillfångatagen den 30 september 1759 på Wohlinska landet. Efter 1 år och 7 månader blev Abraham utväxlad ur fångenskapen och ankom till kompaniet den 3 maj 1761. Han var kvar ytterligare 2 år i Pommern innan han hemtransporterades över Karlskrona. Efter att ha visat sig vara en mycket plikttrogen soldat och förtjänstfullt tjänat sitt fosterland befordrades han till korpral den 16 januari 1775. Han kvarstod i tjänst till den 2 november 1785 då han begärde och fick avsked med underhåll. Året dessförinnan hade Tenggren förlorat sin hustru. Elin Svensdotter dog den 30 januari 1784, 74 år gammal. Efter avskedet flyttade Abraham från torpet till okänd ort. Efterträdaren, som blev den fjärde med samma soldatnamn.

1785-1803

Antagen 13 december 1785. Född i Bankeryd på Domnaryd Södergård den 26 januari 1763. Fadern hette Jöns Svensson och modern Stina Erichsdotter. Anders gifte sig i Bankeryd den 20 januari 1788 med Britta Johansdotter, född den 3 oktober 1751, födelseort okänd. Deras första barn föddes på soldattorpet den 7 december 1788 och fick namnet Annika. Anders blev kommenderad till Finland. Regementet lämnade Skillingaryd i juni 1788 och överfördes till Helsingfors, för att deltaga i Gustaf III:s krig mot Ryssland. Mönstrade den 8 januari i Svenskby och den 4 oktober i Brahelina, i samma läger den 14 december 1789. Den 11 september 1790 avgick Livkompaniet från Helsingfors på linjeskeppet Wasa och kom till Karlskrona den 6 oktober. Åter på roten. Detta "ruskiga" krig, hade tagit flera av hans kamrater, inte endast på slagfältet utan av umbäranden och sjukdomar som härjade i lägren. Det var säkert en mycket glad hustru, som tog emot sin man vid hemkomsten. Tillökning i familjen blev det den 21 december 1791 då sonen Johannes föddes. Deras tredje barn sonen Christopher föddes den 19 november 1797. År 1803 begärde Anders avsked för "fel i fötterna". Familjen flyttar till torpet Nybygget under Algutseryd. Där dör Anders mor Stina den 18 november 1806. Hon hade varit inhyst hos sonen ända sedan hon blev änka 1769. År 1821 flyttade Anders och hans hustru till Habo. De återkom år 1823 och köpte torpet Stubben under Bodh. Där dog hustrun Britta Johansdotter den 27 februari 1825 i tvinsot. Anders gifte om sig den 4 mars 1826 i Habo med Stina Johansdotter, född den 30 juli 1770, födelse ort okänd. Anders blev 73 år gammal. Han dog på sitt torp den 13 februari 1836 av åldersbräcklighet. Änkan Stina slutade sina dagar på fattigstugan den 19 oktober 1841. I kommunalstämmoprotokoll av den 22 september 1839 § 2 står följande: Enkan Stina Tenggrens från Stubben under Bodh, begäran att få husvara i Fattigstugan beviljades icke af skäl, att hon till bostad har egen stuga. Dock bidraga till denna stugas reparation. Äfwenledes må Enkan Tenggren efter tillgång och Fattigföreståndarens bepröfvande få något fattigsäd. - Den 24 maj 1840 fick Stina Johansdotter beskedet, att hon skulle bli intagen bland fattighjonen om henne stuga efter närmaste släktingars hörande tillfallit fattigförsörjningen. Torpet Stubben såldes på auktion och blev inropad för 13 Rkr 5 sh Rgs. Stina Tenggren hade betalat bra för sin ettåriga vistelse på Fattigstugan.

Anders mor änkan Stina Ericsdotter 1736

Hon flyttar med familjen 1803 till torpet Nybygget under Algutseryd.

1804-1813

Antagen 20 januari 1804, var född den 14 september 1781 i Sandhem socken på Nolgården Svenstorp. Föräldrarna var Anders Svensson och Maria Jönsdotter. Han ingick äktenskap i Habo socken den 11 november 1804 med Christina Månsdotter, född på Vagnhult soldattorp i Habo den 10 december 1780. Han inflyttade på soldattorpet 1804 från Böne socken och hon samma år från Habo socken. På soldattorpet föddes barnen Johan Magnus den 4 juli 1806, Maja Stina den 30 augusti 1810 och Anders den 9 oktober 1812. Alm begär och får avsked 1812. Han flyttade med sin familj 1813 till Bottnaryd socken och arrenderade torpet Siggakärr under Gunillaberg. Där föddes barnen Abraham den 15 mars 1817 och Johanna den 22 september 1819. Familjen flyttade senare till Liared socken, där Johannes dog den 24 februari 1842 och hustrun Christina den 14 mars 1842. Johannes Alm var instämd till tinget den 8 november 1805.

1813-1816

Antagen 1812. Han var född i Hakarp socken cirka 1793, inflyttad från Sandseryd socken 1813. Den 14 maj 1815 gifte han sig i Bankeryd med Stina Pettersdotter, född cirka 1781, födelseort okänd. Sven Alm fick kommendering till Norge 1813. Hemmarsch med regementet i november 1814 och var åter på roten. Den 4 juni 1815 fick Sven Alm förflyttning till soldattorp nummer 93 under Åkarp Västergård. Flyttade 1816 till Rogberga socken.

Flickorna var födda i Bankeryd socken. Familjen kom inflyttande 1819 från backstugan Sjöåsen under Sjövik. År 1820 flyttar Maria till Prinseryd. 1822 flyttar Annika och Ingrid till Hörnet.

Catrina utflyttar före 1820.

1816-1842

Roten var vakant ända fram till 1842. Under tiden bodde först några pigor och drängar från gården där. År 1819 kom utfattiga Annika Hansdotter med sina båda döttrar från Sjöåkra och inhystes där. De var borta 1828 då torparen Anders Erlandsson med hustru, en son och en dotter flyttade in från Lilla Målskog i Järstorp socken. Familjen flyttade 1831 till Rödjorna och lämnade plats åt torparen Lars Christophersson med hustru och en son, som var född den 25 mars 1831 i Järstorp socken. De bodde kvar till 1842 då de fick lämna torpet. En ny soldat hade rekryterats,

1819-1828

  • Annika Hansdotter
  • dotter
  • dotter

1819-1828

Isac var född i Järstorp socken och hustru Martha i Habo socken. De hitflyttade 1820 från Sjöåsen under Sjövik. Båda avled här på soldattorpet.

1828-1831

Anders föddes i Bankeryd socken. Hustru Ingrid och sonen Johan Fredric i Järstorp socken. Familjen inflyttade 1828 från Lilla Målskog i Järstorp. På soldattorpet föds tvillingarna, varav gossen var dödfödd. Familjen utflyttar till en backstuga Rödjorna, ej i Bankeryd socken.

1831-1842

Lars var född i Ljungarum socken och sonen i Järstorp socken. Familjen hitflyttade omkring år 1831 från Röjorna under Tranebo i Järstorp och utflyttade 1842 till Granshult Mellangård.

1842-1869

Antagen 13 mars 1839, tidgare kallad Pehr Johan Nilsson, född den 17 augusti 1815 i Järstorp socken. Han gifte sig den 4 februari 1844 i Bankeryd med Maja Lena Petersdotter, född den 2 februari 1810Daräng i Habo socken. Pehr Johan kom inflyttande 1842 från Lilla Drösphult i Järstorp och Maja Lena 1844 från torpet Skogen under Månseryd. På torpet föddes son Henrik den 24 oktober 1844 och döttrarna Christina den 23 augusti 1847, Hedda Sophia den 22 april 1850 och Sanna den 12 september 1855. Christina flyttade den 23 oktober 1864 till Ljungarum socken och återkom därifrån den 8 november 1866, hon flyttade sedan 1867 till Gränna socken. Henrik utflyttade 1867 till Algutseryd. Hedda Sofia flyttade den 22 oktober 1869 till Habo socken. Petter Mast var kvar i kronans tjänst i 30 år, han fick avsked den 17 augusti 1869. Hans gratialistunderhåll från Krigsmanshuset i Vadstena var 24 kronor om året. Dottern Sanna utflyttade den 20 oktober 1875 till Jönköping. Mast och hans hustru flyttade till backstugan JohansbergSkirebos ägor 1879. Där dog hustrun Maja Lena den 10 november 1882. Petter Mast bodde kvar där i ytterligare 10 år, gammal och sjuk fick han plats på fattigstugan 1892. Hans vistelse där blev kort, han avled den 8 december samma år. Dödsorsak: Bråck.

1869-1881

Antagen 26 oktober 1869. Han föddes på soldattorpet Slätten i Granshult den 6 mars 1852. Han var lärling hos faktorimästaren Pehr Johan Wetterbrandt i Granshult Mellangård tills han hade åldern inne för att bli antagen i kronans tjänst liksom sin far. Med erhållet betyg av mäster Wetterbrandt tog han sitt påbörjade yrke med sig, blev gevärshantverkare i Regementet. han blev också så småningom skarpskytt. Hans far var nr 131 Walldo och modern Maria Catarina WigrenGranshult Mellangårds rote. Johan Wall gifte sig i Bankeryd den 3 juni 1877 med Emilia Maria Larsdotter, född 1 maj 1855Blidsberg i Habo socken. Deras första barn sonen Carl Amandus föddes 11 oktober 1877 i Habo. Emilia Maria och Carl Amandus hitflyttade den 22 oktober 1877 från Jönköping. På soldattorpet föddes deras andre son Axel Anton Edvard den 23 juli 1881. Efter 10 år och 5 1/2 månader fick Johan Wall avsked den 10 april 1880. Familjen flyttade från soldattorpet till Habo år 1881. Hans efterföljare tog samma soldatnamn.

1870-1885

Anders var född i Järstorp socken och Anna Charlotta i Ljungarum socken. De gifte sig den 13 februari 1870. Amanda föddes i Järstorp och familjen kom från Tunabo i Järstorp. De fem yngsta barnen föddes alla här på soldattorpet. Familjen utflyttar 1885 till Sjöbo under Sjövik.

1885-1891

  • Torpet arrenderas av August Petersson i gården (Algutseryd).

1888-1892

Antagen 10 april 1880, född i Barnarp socken den 20 oktober 1861, hette tidigare Nilsson. Gustaf Wall flyttade inte in på torpet förrän 12 november 1888 från Barnarp. Han gifte sig den 3 april 1890 med Wilhelmina Johannesdotter, född den 19 september 1867 i Svenarum, hitflyttad den 3 maj 1890 från Tofteryd. En bror till Wall vice korpral Carl Fritiof på Källarps soldattorp nr 132 under Granshult Västergård hade kommit till Bankeryd 10 år tidigare. Samma år Gustaf Wall blev antagen fick han kommendering till Karlskrona. 1882 var han på korpralskola i Karlsborg och fick vice korprals grad. På befäls- och beväringsmöten var han varje år från 1883 till 1891. Dessa möten hölls två gånger om året. 1891 hade han dessutom kommendering till Gotland. Han tog avsked 1892 och flyttade med sin hustru den 12 mars samma år till Bäckadal nr 3 i Jönköping och var pappersbruksarbetare. Där föddes sonen Paul Gustaf William den 28 juni 1894 och dottern Svea Mabel Elisabeth den 18 april 1897 i Södra Sjöbo nr 5, Jönköping, dit familjen flyttat den 13 november 1895. Den 20 september 1897 lämnade de Jönköping och flyttade till Markaryd. Paul Gustaf William Wall gifte sig den 10 november 1917, han avled den 1 juli 1982Drottninggatan nr 41 i Markaryd.

Personliga verktyg