Algutseryd i Bankeryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Bankeryd socken i Jönköpings län. Kartposition N: 6412650 O: 1396148.

Tidigaste skriftliga belägg: År 1498 omnämns ”Algwdzryd i Banckerodz sokn” i en jordförteckning med Arvid Trolle som köpare.

Ägare:

År 1498 betecknades gården som öde, liggande i Swinehage, den förvärvades då av Arvid Trolle som sedan överlät den till sonen Birger Trolle. av Jan Agardtz.

Algutseryd och Domnaryd Norrgård ägdes på 1400-talet av Arvid Trolle, död 1505, i vars jordebok denne säger sig hava köpt dessa gårdar av ”Jöns Raeff och Niels Raftzau”. De innehades 1543 av hans dotterdotter, fru Marina Nilsdotter Grip. Sedan ärvdes de av hennes son i första giftet, Erik Carlsson Gyllenstierna, död 1586, som var ägare 1571, och vars son Carl Gyllenstierna, död 1621, succederade i besittningen, Men närmast följande kände ägare var Herman Wrangel, död 1643, vars första gemål var fru Marinas brorsons dotter Margareta Grip, död 1624, denne lät bruka de båda hemmanen under Rustorps säteri, till vars appertöinentier de hörde, till dess att Wragels arvingar på 1670-talet avhände sig dem till jungfru Christina Posse, levde 1685, som 1680 sålde dem (jämte bland annat Backen i samma socken) till Henrik Georg Falkenberg, död 1709, Algutseryd förmedlades emellertid 1679 till ett halvt och Domnaryd till tre åttondels mantal. Den nye ägaren fick dock icke behålla sitt nyförvärv ograverat. Reduktionsdeputationen kom 1689 till följd av ersättningsanspråk från Kronans sida gentemot det Wrangelska huset för oköpta räntor i Västbo härad och ett därefter skett byte år 1640 mot frälsehemman, efter en lång och delvis oklar deduktion till det resultatet att bland annat ifrågavarande 2 hemman skulle mista sin gamla frälsenatur och de fingo i stället karaktär av 3% köpgods samt skulle alltså vara underkastade kronans lösenrätt. Då emellertid denna ej begagnade, återvunno de båda gårdarna enligt 1725 års jordeboksmetod sin allodiala natur. De voro då delade mellan Falkenbergs ogifta döttrar.

Den 27 januari 1721 sålde Sofia Falkenberg Algutseryd till asessorn Åke Soop, gården kom sedan att tillhöra ägarna av Björneberg fram till den 19 december 1925 då gården delades i två hälfter varav den ena avyttrades till Oscar Carl Andersson och hans hustru Hilma Amelia Andersson för en köpesumma av 38.000 kronor, säljare var Clara Hay.


Innehåll

Backstugor

Torp

Andra byggnader på gården
Boende på gården

ca 1637-ca 1650

 • Arvid Svensson
 • hustru Kerstin

ca 1650-1677

 • Måns
 • hustru Karin

1678-ca 1680

 • Jöns
 • hustru okänd

ca 1680-1692

 • Arvid
 • hustru okänd

1692-ca 1705

 • Håkan
 • hustru okänd

ca 1705-ca 1730

 • Lars
 • hustru okänd

okänt när

Barnen föddes på Algusteryd.

ca 1730-ca 1748

Hustrun Karin kom från Ebbarp. Alla barnen är födda och två av dem dog på Algutseryd.

ca 1744-ca 1748

 • Lars
 • hustru okänd

ca 1748-1764

Familjen kom cirka 1748 troligen från Torp. De tre äldsta barnen Maria, Catharina och Sven föddes på Flasarp, där även Maria avled. Nils, Abraham och Jonas föddes på Torp, där även Jonas avled. De fem yngsta barnen föddes på Algusteryd. Abraham och Ingrid dog på Algusteryd.

1773-senast 1799

Barnen Catarina, Daniel och Håkan föddes i Habo socken. Håkan dog av rödsot. Catarina och Daniel utflyttar före 1781. Resten av familjen utflyttar före 1804, okänt vart.

-1799

 • Brukare Petter Andersson ca 1771
 • hustru Cajsa Gustafsdotter ca 1776
 • son Anders 30 maj 1796

Anders föddes på Algusteryd. Familjen flyttade 1799 till Mulseryd socken.

1798-ca 1799

 • Brukare Johannes Göransson ca 1774
 • hustru Anna Stina Andersdotter ca 1776

Familjen kom från Sandseryd socken 1798 och flyttade cirka 1799 till Järstorp socken.

 • änka Kirstin

Kirstin utflyttade före 1804.

1805-

 • Ägare och handelsman G Höckert

Höckert var bosatt i Jönköping.

ca 1799-1819

Familjen inflyttade troligen från Järstorp socken, där barnen Stina, Johannes, Sara och Lars Magnus var födda. Även hustru Kajsa föddes i Järstorp. Dottern Stina följde aldrig med till Bankeryd. Petter Johan föddes på Algusteryd. Sönerna Lars Magnus och Gustaf stod som brukare av gården. Familjen utflyttade till Tranebo i Järstorp socken 1819.

Lars Magnus som var född i Järstorp socken, utflyttade 1819 till Tranebo i Järstorp.

Gustaf utflyttade 1819 till Tranebo i Järstorp socken.

 • änka Karin Larsdotter ca 1725

Karin utflyttade före 1804.

 • änka Annica Svensdotter ca 1769

1819-1831

Sven Peter kom från Ransberg 1819, där han också var född. Med till Algutseryd flyttade hans föräldrar och syskon. Han utflyttade 1831 till Habo socken.

1819-1832

Fadern hade varit brukare på Ransbergs gård, där också barnen är födda. Johannes utflyttade 1827 troligen till Stockholm och Lena Maria blev cirka 1825 piga på Algusteryd. Efter faderns död flyttade familjen till Habo.

 • änka Anna Abrahamsdotter ca 1769

1831-1832

Johannes var född på Ransberg och inflyttade 1831 från Jönköping. Han utflyttade året därpå tillbaka till Jönköping.

1834-1835

Peter var född i Malmbäck socken och hans hustru i Almesåkra socken. Dottern Anna Catharina var född i Malmbäck socken. Familjen kom till Algutseryd från Rogberga socken 1834. Johanna föddes på Algutseryd. Familjen utflyttade 1835 till Jönköping.

1835-1837

Barn i 1:a giftet

Barn i 2:a giftet

Gustaf och Brita var födda i Habo socken. Båda barnen föddes på Krabberyd. Familjen kom från Krabberyd år 1835, brukade gården ett år. Gustaf och Brita avled 1837. Peter Johan flyttade 1837 till Granshult Lillgård och Susanna Cathrina till Drottningstorp i Habo socken samma år.

1837-1845

Brita var född i Angerdshestra socken och de andra i familjen i Habo socken. Familjen kom till Algutseryd från Habo socken 1837. Inga Stina utflyttade 1841 till Lilla Svinhaga, Johan Peter flyttade 1842 till torpet Skogen under Månseryd, Gustaf flyttade 1844 till torpet Skogen under Månseryd och sedan 1845 till backstugan Mohemmet under Månseryd. Charlotta flyttade till soldattorpet Svartrödjorna under Algutseryd 1844. Familjen flyttade från gården till backstugan Mohemmet under Algutseryd 1845.

1844-1856

Familjen kom från Habo socken, Gustaf kom 1844 och Cajsa 1845. Gustaf och Cajsa var även födda i Habo. Barnen föddes på Altuseryd. Familjen flyttade åter till Habo år 1856.


Åhl hade blivit ny ägare av gården, 1/2 förmedlat mantal frälse med taxerat värde 1.900 och betalade 9 1/3 kpr Pastorstionden. 1850 såldes gården till patron Johan Petersson.

1855-1855

Johan var född i Grefbäck socken och Gustava och Hilma i Daretorp socken. Familjen kom från Daretorp 1855. Johan August föddes på Algutseryd innan familjen flyttade till Trånghalla.

1856-1882

Johannes var född i Barnarp socken. Familjen kom från Ödestugu socken, där hustrun och de tre äldsta barnen är födda. Johannes och Brita Lena vigdes 1850. Lovisa föddes i Bankeryd. De fem yngsta barnen är alla födda på Algutseryd. Christina Carolina utflyttade den 17 november 1876 till Järstorp socken, det lystes till äktenskap för henne den 25 april 1879 och utflyttade den 20 oktober 1879 till Jönköping. Anna Elin, Frida, Augusta och Otto flyttade 1878 till Järstorp socken. Emma Christina utflyttade den 19 oktober 1880 till Sandseryd socken, hon kommer tillbaka år 1881 och flyttar med pappan till Bottnaryd socken 1882. Hustru Brita Lena avlider av lungsot. År 1882 flyttade Johannes med Johan och Emma Christina till Bottnaryd.


Algusteryd hade återigen fått ny ägare i greve Anton WrangelBjörneberg, som sedan sålde gården till disponent Hay i Jönköping.

1882-1902

Carl August och Anna Elisabeth var födda i Lekeryd socken, Fredrika i Järsnäs socken, Ernst Theodor i Skärstad socken och Carl Oscar på Algutseryd. Carl August och Fredrika gifte sig den 24 mars 1877. Familjen kom från Lekeryd den 14 april 1882 och flyttade till Habo socken.Personliga verktyg