Hakarp i F län

Från Wiki
Version från den 13 juli 2009 kl. 22.04 av 90.231.214.90 (Diskussion)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län i Småland. Hakarp, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 5.108 invånare (2006). Hakarp består av talrika, begränsade dalgångsbygder i kuperad bergsterräng ovan branten mot Vättern, i söder kring Huskvarnaån. Cirka 90 förhistoriska fornlämningar är kända i södra delen. Förutom några stensättningar och ett litet gravfält från järnåldern ligger de på ett större, yngre järnåldersgravfält vid Stensholm. På en holme i ån finns grunder efter medeltidsbebyggelse. Huvuddelen bebyggdes under medeltiden. Korskyrkan av sten med lanternin över korsmitten är byggd 1694 och ersatte en medeltida träkyrka, från vilken virke med medeltida målningsfragment har bevarats. Kyrkan har en rik och välbevarad barockinteriör med takmålningar av Edvard Orm från 1729. Altaruppsatsen härrör från 1636 och predikstolen torde vara samtida. Från medeltidskyrkan har bevarats ett triumfkrucifix från cirka 1200 och ett altarskåp från 1500-talets början. – Ortnamnet (1401 j Hakathorpa sokn) innehåller troligen genitivform av mansbinamnet Haki och torp 'nybygge'.


Närliggande socknar i väster: Huskvarna, i söder: Rogberga och Öggestorp, i öster: Lekeryd och Svarttorp, och i norr: Skärstad.


Bruk

Gårdar

Personliga verktyg