Generalmönsterrulla 1753

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

"Rulla uppå Hans Kongl: Maijts Handtwärckare under Jönkiöpings Facorie Pro Anno 1753." är daterad Jönköping den 15 october 1753, och underskriven av Fredrik Ehrenpreus. Sedan hantverkarna mönstrats efter densamma och förekomna förändringar antecknats i högra marginalen har densamma samma datum under landshövding Jac. Ludv. von Saltzas opasslighet underskrivits av landssekreteraren Anders Ebbeltoft och landskamreraren Anders Almqvist.

Orginalrullan, som förvaras i Krigsarkivet (Krigskollegii artillerid partements inkomna handlingar, faktoriet i Jönköping), är häftad i ett med rött, vitt, blått och gult marmorerat enkelt pappband och innehåller 46 folioblad svagt brungult smidigt papper utan vatten stämpel, av storleken 215 x 330 mm. Vänstersidorna ha fyra omkring 3 cm, breda kolumner för vederbörandes boningsort: län (Jönköpings, Skaraborgs eller Älvsborgs), Stad (Jönköping eller Huskvarna !), härad och socken. Den omkring 13 cm breda mittenkolumnen innehåller hantverkarnas arbetsfack, titel, för- och efternamn. Återstoden av högersidorna upptages av åtta 1 - 1,5 cm breda och en 9,5 cm bred kolumn. De tre första smala kolumnerna ha använts för att medelst siffran ett ange om vederbörande varit närvarande såsom mästare, respektive gesäll eller lärling. Följande två kolumner innehålla uppgifter om vederbörandes födelseår och "landsman" (=födelselandskap). De tre sista smala kolumnerna ha använts för att ange det år vederbörande blivit antagen till mästare respektive gesäll eller "lärogosse". Den breda kolumnen längst till höger upptar uppgifter om timade förhållanden, sedan sista mönstringen (1746) i den mån dessa ej framgår av befordringskolumnerna, samt om vid mönstringen gjorda iakttagelser eller vidtagna åtgärder.

Efterföljande rulla har direkt avskrivits efter orginalrullan, varvid dock en förkortad kolumnindelning begagnats till vinnande av plats och överskådlighet samt stavningen moderniserats utom ifråga om för- och släktnamn, varjämte följande förkortningar begagnats:

  • Mr. = mästare
  • G. = gesäll
  • L. = lärling
  • arb = arbetar
  • bev = beviljas
  • sj = sjuk
  • Sm = Småland
  • Vg = Västergötland
  • res = "Reser på hantverket" (är på gesällvandring)
  • Årtal inom parentes anger sista befordringsåret före det till högre ställning


Innehåll

Faktor och överdirektör:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Fredrik Ehrenpreus 1714 Jönköping 1741 Jönköping (står i rullan underst), blev överdirektör 1741.

Betienter (Tjänstemän):

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Rustmästare Magnus Berg 1714 Småland 1738 Jönköping.
  G. Lars Svensson Stenholm 1730 Småland 1753 (48) Jönköping.
  L. Lars Arfvidsson 1736 Småland 1753 Jönköping.
Beskjutningsrustmästare Anders Sjöberg 1716 Småland 1745 Jönköping.
  G. Magnus Giöther d y 1731
1732
Småland 1750 Jönköping.
  L. Petter Svensson 1734 Småland 1749 Jönköping.
  L. Bengt Andersson 1734 Småland 1750 Jönköping.

Vid Rustkammaren:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Anders Lundgren 1725 Småland 1746 Jönköping.
  L. Jonas Andersson 1734 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Jon Blåberg 1696 Västergötland 1752 Jönköping.
  G. Anders Fellgren 1721 Västergötland 1741 Jönköping.

Vaktmästare vid Faktoriet:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Gustaf Ickström 1720 Småland 1744 Jönköping. Sjuk, beviljas avsked.
Mr. Haqvinus Tunander 1729 1753 Jönköping. Förut betjänt.
   G. Anders A. Wettersten 1731 Västergötland 1752 Jönköping.

Byggmästare vid Husqvarnen:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Jöns Esk 1681 Småland 1720 Huskvarna. Sjuk, beviljas avsked. Fortsätter som beredare.
Hantlangare Mr. Pehr M. Ruberg 1718 Småland 1750 Huskvarna. Antagen till byggmästare 1753.

Vid Tågbruket:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Jean Hackberg 1723
1720
Småland 1747 Huskvarna.

Pistol- och Flinlåssmeder:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Ålderman Mr. Jon Engvall 1671 Småland 1712 Jönköping.
  G. Lars A. Hammardahl 1732 Västergötland 1751 Jönköping.
  L. Petter Jonasson 1731 Småland 1750 Jönköping. För stöld satt i häkte, straffad med spö, avskedad.
Mr. Sven Rundberg 1682 Småland 1712 Jönköping.
  G. Bengt Siöllman 1727 Småland 1753 (48) JönkJönköpingöping. Rest. Är styckmakare.
  L. Jonas Knutsson 1735 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Johan Rosengren 1698 Småland 1722 Jönköping.
  G. Arfvid S. Ryberg 1729
1725
Småland 1748 Jönköping. Permiterad till Norrköping.
  G. Sigfrid A. Falck 1731 Småland 1751 Jönköping.
  L. Nills Nillsson 1734 Västergötland 1751 Jönköping.
  L. Jöns Andersson 1737 Småland 1753 Jönköping.
Mr. Anders Wettergren 1689 Västergötland 1715 Jönköping.
  G. Pehr H. Kiellström 1725 Västergötland 1748 Rest. Blivit Mr. i Norrköping.
  G. Jacob Pehrsson Krantz 1735 Västergötland 1753 (48) Jönköping.
  L. Nills Larsson 1737 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Lars Rånge 1715 Småland 1737 Jönköping. Permiterad till Norrköping.
  G. Petter Winbom 1729 Småland 1750 Jönköping.
  G. Sven N. Berggren 1732 Småland 1752 Jönköping.
  L. Lars Svensson 1731 Småland 1749 Jönköping.
  L. Samuel Månsson 1734 Västergötland 1750 Jönköping.
Mr. Thore Löfgren 1676 Småland 1703 Jönköping.
Mr. Lars Bleckbergs änka Järstorp, Tveta härad.
  G. Erik Larsson Olin 1734 Småland 1753 (47) Järstorp, Tveta härad.
Mr. Joseph Ahlgren 1666 Småland 1712 Jönköping.
  G. Magnus Ahlgren 1731 Småland 1750 Jönköping.
  L. Jonas Larsson 1735 Västergötland 1752 Jönköping.
Mr. Johan Wetterström 1688 Småland 1712 Jönköping.
Mr. Jöns Beckman 1688 Västergötland 1712 Sandhem, Vartofta härad.
  G. Jonas Beckman 1719 Västergötland 1743 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Nills Lindberg 1684 Västergötland 1714 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Petter Ödman 1683 Småland 1714 Jönköping.
  G. Elias Larsson Wetterlund 1734 Småland 1753 (48) Jönköping.
Mr. Pehr Malmberg 1688 Småland 1715 Jönköping.
  G. Anders Siögren 1724 Småland 1747 Jönköping. Kommenderad till Göteborgs tyghus.
  L. Israel Erichsson 1733 Småland 1748 Jönköping. Transporterad till rustmästaren att arbeta.
Mr. Pehr Bergmans änka Jönköping.
  G. Anders N. Wetterstrand 1730 Småland 1750 Jönköping.
  G. Petter Nilsson Kiellberg 1733 Småland 1753 (47) Jönköping.
Mr. Jonas Åhlander 1691 Småland 1715 Jönköping.
  L. Arfvid Jonasson 1735 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Lars Siövall 1690 Västergötland 1718 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders Floren 1689 Västergötland 1718 Habo, Vartofta härad. Död förliden sommar.
  G. Abram Anderson Floren 1729 Västergötland 1753 (45) Habo, Vartofta härad.
Mr. Lars Ekwalls änka Jönköping. Död i januari.
  G. Håkan Wetter 1725 Västergötland 1746 Jönköping. Reser.
  G. Nills B. Wallbom 1728 Västergötland 1751 Jönköping. Arbetar hos Sven Åbergs änka.
  L. Daniel Olofsson 1736 Västergötland 1752 Jönköping. Avskedas för sjukdom.
Mr. Anders Beckmans änka Daretorp, Vartofta härad.
  G. Sven Andersson Beckman 1731 Västergötland 1753 (48) Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Sven Siölander 1684 Västergötland 1719 Daretorp, Vartofta härad.
  G. Nills Håkensson Engdahl 1733 Västergötland 1753 (49) Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Anders Löfbergs änka Habo, Vartofta härad.
  G. Carl A. Löfberg 1732 Västergötland 1751 Habo, Vartofta härad.
  L. Johannes Andersson 1734 Västergötland 1750 Habo, Vartofta härad.
Mr. Gustaf Ekmans änka Sandhem, Vartofta härad.
  G. Nills G. Ekman 1729 Västergötland 1750 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Anders Lindgren 1694 Västergötland 1721 Acklinga, Vartofta härad.
  G. Anders A:son Lindgren 1734 Västergötland 1753 (51) Acklinga, Vartofta härad.
Mr. Jon Fogelberg 1697 Småland 1721 Sandseryd, Tveta härad.
  G. Jonas J. Fogelberg 1735 Småland 1752 Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Jean Lundgren 1697 Småland 1721 Ljungarum, Tveta härad.
  G. Nills Borman 1722 Småland 1743 Rest. Antagen till mästare i Örebro eller Norrtälje.
  G. Jonas J. Lundgren 1732 Småland 1752 Ljungarum, Tveta härad.
  L. Magnus Jeansson 1737 Småland 1752 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Jean Frenberg 1700 Västergötland 1722 Habo, Vartofta härad. Sjuk.
Mr. Lars Kiellström 1690 Västergötland 1722 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Petter Eckerberg 1700 Småland 1722 Jönköping:
  G. Erland G. Brandqvist 1731 Småland 1751 Jönköping:
Mr. Johan Sandahls änka Jönköping:
  G. Petter J. Ekman 1732 Småland 1751 Jönköping:
Mr. Lars Ahlander 1696 Småland 1726 Ljungsarp, Kinds härad.
  L. Jöns Larsson 1734 Småland 1748 Ljungsarp, Kinds härad.
Mr. Anders Wetterström 1700 Småland 1726 Mulseryd, Mo härad.
  G. Håkan A. Wetterström 1730 Småland 1752 Mulseryd, Mo härad. Kommer att göra beslag.
  L. Jean Andersson 1733 Småland 1748 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Lars Strängberg 1700 Småland 1728 Jönköping.
  G. Jean L. Strängberg 1732 Småland 1750 Jönköping.
  L. Jonas Larsson 1734 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Pehr Hällberg 1701 Småland 1728 Sandseryd, Tveta härad.
  G. Erich Knutsson Lindqvist 1732 Småland 1753 (48) Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Lars Ekelund 1700 Småland 1728 Bankeryd, Tveta härad.
  G. Abram Andersson Wingren 1732 Småland 1753 (48) Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Matz Baaz 1704 Småland 1728 Jönköping.
Mr. Jean Grahn 1705 Småland 1728 Bankeryd, Tveta härad.
  G. Jean Brandt 1721 Småland 1741 Bankeryd, Tveta härad. Kommenderad till Göteborg.
Mr. Måns Lillja 1700 Småland 1731 Bankeryd, Tveta härad.
  G. Jöns M. Lillja 1734 Småland 1752 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns Ruudberg 1701 Småland 1736 Jönköping.
  L. Jöns Eliesson 1735 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Jonas Domnerus 1710 Småland 1736 Sandseryd, Tveta härad.
  G. Gustaf Andersson Moberg 1731 Småland 1753 (50) Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Jonas Engström 1712 Västergötland 1736 Jönköping.
Mr. Gustaf Mobecks verkstad Ljungsarp, Kind härad.
Mr. Håkan Ljungsten 1725 Småland 1753 (46) Ljungsarp, Kind härad. Är styckmästare.
Mr. Lars Bleckberg 1711 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Anders J. Lillja 1715 Småland 1738 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Nills Svensson 1736 Småland 1751 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jean Myrberg 1712 Västergötland 1739 Jönköping.
  G. Gabriel J. Fogelgren 1731 Västergötland 1751 Jönköping.
  L. Petter Jonsson 1736 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Anders A. Rånge 1715 Småland 1739 Jönköping.
  G. Isak J. Siövall 1729 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Olof Beckman 1716 Västergötland 1739 Jönköping.
Mr. Jacob Lidberg 1713 Västergötland 1739 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Gustaf Ertman 1715 Småland 1739 Ljungarum, Tveta härad.
  G. Hans Jönsson Moberg 1735 Småland 1753 (49) Ljungarum, Tveta härad.
  L. Petter Svensson 1735 Småland 1750 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Jonas P. Fogelberg 1716 Småland 1739 Bankeryd, Tveta härad.
  G. Samuel Pehrsson Wetterbrand 1731 Småland 1753 (48) Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Sven Landberg 1714 Småland 1741 Jönköping.
  L. Olof Andersson 1735 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Petter Öhrnberg 1715 Småland 1741 Jönköping.
Mr. Hans Börckman 1718 Småland 1742 Jönköping.
  G. Lars Börckman 1722 Småland 1743 Jönköping. Rest utomlands. Mästare i Söderhamn ?
  G. Jonas T. Fallgren 1729 Småland 1748 Jönköping.
  L. Anders Andersson 1733 Småland 1749 Jönköping.
  L. Jonas Andersson 1734 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Anders Frenberg 1720 Småland 1742 Jönköping. Död 1753.
  G. Jean J. Moberg 1730 Småland 1749 Jönköping. Permiterad till Stockholm.
  L. Samuel Jönsson 1733 Småland 1747 Jönköping. Arbetar hos Rosengren.
  L. Gabriel Larsson 1736 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Hans Malmström 1719 Småland 1742 Lekeryd, Tveta härad.
Mr. Jean Arén 1719 Småland 1742 Huskvarna.
  L. Jean Larsson 1734 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Jonas A. Mogren 1718 Småland 1742 Jönköping.
  G. Petter N. Hultman 1729 Småland 1751 Jönköping. Före detta gesäll hos avl. Petter Mård, arb. Petter Rundberg.
Mr. Hans O. Pihl 1723 Västergötland 1744 Habo, Vartofta härad.
  G. Jonas Strandberg 1724 Västergötland 1749 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders A. Löfberg 1723 Västergötland 1744 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders Bleckberg 1720 Småland 1744 Järstorp, Tveta härad.
  G. Petter Nillsson Friberg 1732 Småland 1753 (47) Järstorp, Tveta härad.
Mr. Enock Stenberg 1716 Småland 1744 Jönköping.
Mr. Giöran Brolin 1725 Småland 1745 Jönköping.
  G. Olof Larsson Siölander 1735 Småland 1753 (49) Jönköping.
Mr. Anders Åhlander 1719 Småland 1745 Jönköping.
Mr. Håkan Ekeroth 1716 Småland 1745 Jönköping.
Mr. Jean Bergman 1721 Västergötland 1745 Habo, Vartofta härad.
Mr. Hindrich Wahlstedt 1720 Västergötland 1745 Daretorp, Vartofta härad.
  G. Hans L. Ryberg 1730 Västergötland 1751 Daretorp, Vartofta härad. Transporterad till Frenbergs änka.
Mr. Petter O. Falck 1718 Småland 1745 Jönköping.
  G. Matz M. Lindberg 1733 Småland 1751 Jönköping.
  L. Jöns Pehrsson 1736 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Jean Rågren 1717 Småland 1745 Jönköping.
Mr. Anders Holmgren 1722 Småland 1746 Jönköping.
Mr. Jonas O. Falck 1720 Småland 1746 Huskvarna.
  L. Petter Andersson 1734 Småland 1750 Huskvarna.
Mr. Israel Siöström 1722 Småland 1746 Jönköping.
  G. Jean Klingberg 1722 Småland 1747 Jönköping. Reser.
  L. Jean Pehrsson 1733 Västergötland 1749 Jönköping. Död 3 veckor efter midsommar.
Mr. Anders Hiostrand 1720 Västergötland 1746 Hjo, Skaraborgs län.
Mr. Abram Lindberg 1723 Västergötland 1746 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Bengt Nyman 1721 Småland 1746 Jönköping.
Mr. Petter Beckman 1719 Västergötland 1746 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Jöns Mobeck 1718 Småland 1746 Norra Unnaryd, Mo härad.
  L. Petter Månsson 1733 Småland 1748 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Petter Sellgren 1717 Småland 1747 Jönköping.
Mr. Trotte Lallerman 1722 Småland 1748 Jönköping.
  L. Abram Trottesson 1733 Småland 1748 Jönköping.
Mr. Sven Svanberg 1719 Västergötland 1748 Habo, Vartofta härad.
  L. Erik Larsson 1734 Västergötland 1750 Habo, Vartofta härad.
Mr. Petter Blidström 1721 Västergötland 1748 Jönköping.
Mr. Johan Granbeck 1722 Västergötland 1748 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders Blåberg 1716 Småland 1748 Jönköping.
Mr. Petter Jungqvist 1722 Småland 1748 Jönköping.
Mr. Nills Kiellström 1723 Småland 1748 Lekeryd, Tveta härad.
Mr. Bengt Jungdahl 1722 Småland 1748 Jönköping.
  L. Sven Svensson 1734 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Olof Siögren 1726 Västergötland 1748 Habo, Vartofta härad.
Mr. Olof Ekeroth 1722 Småland 1748 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Jacob Olofsson 1736 Småland 1750 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Thore Holmberg 1722 Småland 1749 Jönköping.
  L. Nills Larsson 1735 Västergötland 1751 Jönköping.
Mr. Abram Mogren 1721 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Lars Junggren 1722 Småland 1749 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Nills Jungman 1721 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Anders Jung 1724 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Magnus Ek 1726 Västergötland 1749 Habo, Vartofta härad.
Mr. Erich Dahlström 1723 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Lars Blåberg 1721 Västergötland 1749 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Lennart Stenberg 1724 Småland 1749 Jönköping. Sjuk.
Mr. Anders Berggren 1726 Småland 1749 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jonas Lindberg 1722 Västergötland 1749 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Petter Häggelund 1723 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Hans Brask 1719 Närke 1749 Jönköping. Permiterad till Rydö manufaktori i Halland.
Mr. Jean Florén 1722 Västergötland 1750 Habo, Vartofta härad.
Mr. Jonas Jungvall 1721 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Lars Sandahl 1725 Västergötland 1750 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Lars Rundblad 1724 Västergötland 1750 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Isak Svenberg 1722 Småland 1750 Bringetofta, Västra härad.
Mr. Anders Rythen 1723 Västergötland 1750 Jönköping.
  L. Jean Håkensson 1736 Västergötland 1752 Jönköping.
Mr. Lars A. Rånge 1725 Västergötland 1750 Bredgården, Vartofta härad.
Mr. Lars Lidberg 1727 Västergötland 1750 Jönköping.
  L. Jonas Jönsson 1736 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Petter Forssander 1726 Småland 1750 Forserum, Tveta härad.
Mr. Jöns Lindqvist 1726 Småland 1750 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Samuel Berg 1725 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Bengt Lidberg 1727 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Lars Winberg 1721 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Christopher Stengell 1727 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Jonas Landgren 1723 Västergötland 1752 ?, Vartofta härad.
Mr. Anders Fogelin 1725 Småland 1752 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders J. Fogelberg 1729 Småland 1752 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Giöran Lundgren 1728 Småland 1752 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Zephanias Kiempe 1729 Västergötland 1752 Jönköping.
Mr. Sven Lillja 1723 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Nills Utterberg 1727 Västergötland 1752 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Giöran A. Moberg 1723 Småland 1753 Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Anders M. Lillja 1730 Småland 1753 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders G. Millberg 1724 Västergötland 1753 ?, Vartofta härad.
Mr. Jean H. Hultman 1731 Småland 1753 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Håkan Ekeberg 1727 Småland 1753 Jönköping.
Hos mästare icke redovisade, på vandring varande gesäller:
  G. Pehr M. Hall 1716 Småland 1738 Arbetar i Linköping.
  G. Bengt Blidberg 1719 Västergötland 1740 Arbetar i Stockholm.
  G. Jöns Jungberg 1720 Västergötland 1741 Kommenderad till Göteborg.
  G. Lars Segelberg 1728 Småland 1743 Kommenderad till Göteborg. Blivit soldat.
  G. Olof Runman 1720 Småland 1743 "Reser på Handtwärcket".
  G. Carl Blohm 1723 Småland 1743 Pistolsmed vid Västgöta kavalleriregemente.
  G. Sven Hallberg 1726 Småland 1744 "Reser på Handtwärcket".
  G. Anders Borman 1723 Småland 1744 "Reser på Handtwärcket".
  G. Lars Ahlander 1727 Småland 1746 Kommenderad till Tavastehus.
  G. Sven Hallgren 1727 Småland 1747 "Reser på Handtwärcket".
  G. Anders Wallin 1727 Småland 1747 "Reser på Handtwärcket".
"Utom Embetet":
Mr. Lars Grahn 1686 Småland 1707 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Samuel Larsson 1734 Småland 1748 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Isak Rooth 1686 Småland 1710 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Lindberg 1689 Västergötland 1710 Sandhem, Vartofta härad.
  G. Gabriel A. Lindberg 1732 Västergötland 1751 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Lars Rukmans änka Habo, Vartofta härad.
  G. Jöns L. Rukman 1734 Västergötland 1752 Habo, Vartofta härad.
Mr. Gabriel Rukman 1686 Västergötland 1712 Habo, Vartofta härad.
  G. Jöns G. Rukman 1731 Västergötland 1751 Habo, Vartofta härad.
  L. Christopher Gabrielsson 1734 Västergötland 1751 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders Ekman 1690 Västergötland 1712 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Pehr Ackling 1690 Västergötland 1712 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Olof Hansson 1685 Västergötland 1715 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Anders Nyander 1702 Småland 1722 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Jean Andersson 1735 Småland 1750 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jean Dumström 1689 Västergötland 1724 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Anders Kiellsten 1697 Småland 1726 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jon Wehling 1697 Västergötland 1726 Daretorp, Vartofta härad.
  G. Lars J. Wehling 1729 Västergötland 1750 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Jöns Sandgren 1700 Västergötland 1728 Vättak, Vartofta härad.
Mr. Petter Sandgren 1729 Västergötland 1753 (48) Vättak, Vartofta härad.
Mr. Anders Grahn 1716 Småland 1739 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Pehr Lindberg 1715 Västergötland 1739 Härja, Vartofta härad.
  L. Anders Andersson 1734 Västergötland 1750 Härja, Vartofta härad.
Mr. Jean Wernström 1718 Västergötland 1741 Jönköping. "PistohlStickare".
  L. Petter Andersson 1732 Västergötland 1752 Jönköping.
Mr. Petter L. Rukman 1721 Västergötland 1742 Härja, Vartofta härad.
Mr. Gabriel G. Rukman 1715 Småland 1742 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Nills Nillsson 1736 Småland 1749 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Stadig 1723 Småland 1745 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Pehr Dumström 1723 Västergötland 1746 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Jean Larsson Grahn 1718 Småland 1747 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Nyberg 1725 Västergötland 1748 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Lars A. Rånge 1720 Västergötland 1748 Blåhult, Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Jonas Svanberg 1725 Västergötland 1748 Härja, Vartofta härad.
  L. Olof Håkensson 1733 Västergötland 1750 Härja, Vartofta härad.
Mr. Petter Rukman 1727 Västergötland 1749 Härja, Vartofta härad.
Mr. Rutger Sellberg 1726 Västergötland 1749 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Lars Hagman 1725 Småland 1749 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Wettercrantz 1725 Västergötland 1749 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Jean G. Ekman 1724 Västergötland 1749 Härja, Vartofta härad.
Mr. Lars Sandberg 1725 Småland 1749 Härja, Vartofta härad.
Mr. Arfvid Brodahl 1726 Småland 1750 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Sven A. Löfgren 1726 Småland 1750 Jönköping. Kommenderad till Göteborg.
Mr. Sven Dahl 1725 Småland 1750 ?, Mo härad.
Mr. Jonas A. Lindberg 1726 Västergötland 1750 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Sven Stadig 1728 Västergötland 1750 Habo, Vartofta härad.
Mr. Olof Frenberg 1724 Västergötland 1751 Habo, Vartofta härad.
Mr. Isak Tornman 1725 Västergötland 1751 Habo, Vartofta härad.
Mr. Sven Brunberg 1721 Småland 1751 ?, Tveta härad.

Stockmakare:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Ålderman Mr. Jonas Hultman 1689 Småland 1709 Jönköping.
  G. Anders Bengtsson Norlin 1730 Småland 1753 (49) Jönköping.
  L. Sven Jönsson 1737 Småland 1753 Jönköping.
Mr. Petter A. Ruuts änka Jönköping.
Mr. Petter G. Ruuts änka Jönköping.
  G. Lars NordbeckNordberg 1726 Småland 1747 Jönköping. Arbetar hos Kunglige pistolmakaren Baars i Stockholm.
  L. Erich Carlsson 1736 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Sven Dahlman 1688 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Jöns Rundqvist 1688 Småland 1713 Jönköping.
  G. Abram J. Rundqvist 1734 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Sven Widman 1693 Småland 1713 Jönköping.
  L. Anders Månsson 1736 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Daniel Hässelgrens änka Jönköping.
  G. Anders Ullberg 1727 Småland 1747 Jönköping.
Mr. Jonas Hörning 1693 Småland 1716 Jönköping.
  G. Petter Hörning 1731 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Håkan Beckman 1690 Västergötland 1716 Jönköping.
  G. Anders A. Hammardahl 1728 Småland 1752 Jönköping. Kommenderad till Göteborg.
Mr. Ambiörn Blohm 1689 Småland 1718 Jönköping.
  G. Måns Lundvall 1727 Småland 1747 Jönköping. Arbetar vid rustkammaren i Stockholm.
Mr. Lars Lunds verkstad Jönköping.
  G. Hans Lund 1732 Småland 1751 Jönköping. Arbetar hos Mästare Håkan Backman.
Mr. Mattz Ekeqvists änka Jönköping.
  G. Friedrich Jungberg 1729 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Nills Beckmans änka Jönköping. Verkstaden "uppgifven".
Mr. Lars Dyberg 1695 Småland 1726 Jönköping.
Mr. Petter Hyllegren 1701 Småland 1730 Jönköping.
  L. Gumme Mattsson 1736 Västergötland 1750 Jönköping.
Mr. Hans Tehlning 1715 Småland 1739 Jönköping.
  G. Sven Andersson Klint 1725 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Anders Dahlgren 1714 Småland 1739 Jönköping.
Mr. Jonas Rosengren 1715 Småland 1741 Jönköping.
  G. Erik Abramsson Runman 1733 Småland 1753 (47) Jönköping.
Mr. Lars Rundqvist 1720 Småland 1741 Jönköping.
Mr. Lars Hörning 1719 Småland 1741 Jönköping.
  L. Anders Jönsson 1734 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Jöns Hörning 1720 Småland 1746 Jönköping.
  L. Sven Håkensson 1734 Småland 1751 Jönköping.
Mr. Petter Rundberg 1722 Småland 1718 Jönköping.
  G. Arfvid P. Sandberg 1732 Småland 1751 Jönköping.
Mr. Petter Ryman 1721 Småland 1748 Jönköping.
Mr. Jonas Sandahl 1721 Småland 1748 Jönköping.
Mr. Magnus Ekman 1723 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Jonas Malmstedt 1723 Småland 1749 Jönköping.
Mr. Anders Ekman 1724 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Nills Hultman 1720 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Daniel Eckerström 1724 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Abram Lundblad 1722 Småland 1750 Jönköping.
Mr. Jean Ruuth 1726 Småland 1751 Jönköping.
Tråddragare Mr. Jöns Nillsson 1724 Småland 1745 Gnosjö, Västbo härad.
  G. Sven Persson 1730 Småland 1750 Gnosjö, Västbo härad.

Muskötbeslagare och bajonettsmeder.

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Jon Ekman 1687 Småland 1707 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Jonas Ekman 1729 Småland 1753 (50) Ljungarum, Tveta härad.
  L. Anders Jönsson 1735 Småland 1751 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Rågren 1687 Småland 1709 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Sven Tehlning 1692 1712 Kapell, Kåkind härad.
Mr. Anders Junge 1693 Småland 1713 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Bakman 1695 Småland 1715 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jon A. Bakman 1732 Småland 1753 (50) Bankeryd, Tveta härad.
  L. Petter Andersson 1735 Småland 1750 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns Granbergs änka Bankeryd, Tveta härad.
  G. Anders Granberg 1733 Småland 1750 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Jean Jönsson 1735 Småland 1751 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Gustaf Kållberg 1697 Småland 1716 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns Kållbergs änka Bankeryd, Tveta härad.
  L. Petter Andersson 1731 Småland 1750 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Petter Krantz 1692 Södermanland 1719 Huskvarna.
Mr. Jöns Sörberg 1700 Småland 1721 Gnosjö, Västbo härad.
  G. Måns Svensson Bårström 1729 Småland 1751 Gnosjö, Västbo härad.
Mr. Håkan Thunberg 1704 Småland 1724 Stengårdshult, Mo härad.
  G. Knut Håkensson Thunberg 1734 Småland 1753 (48) Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Nills Junge 1707 Småland 1727 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Måns Åsten 1704 Småland 1727 Ljungarum, Tveta härad.
  L. Sven Månsson 1736 Småland 1749 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Sundberg 1701 Småland 1729 Ljungarum, Tveta härad.
  L. Hans Andersson 1736 Småland 1750 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Erich Liungsten 1703 Småland 1731 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Lars E. Liungsten 1732 Småland 1753 (50) Ljungarum, Tveta härad.
  L. Anders Jacobsson 1735 Västergötland 1751 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Håkan E. Svan 1712 Småland 1731 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Jöns Håkensson 1737 Småland 1751 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Anders Pehrssons änka Stengårdshult, Mo härad.
  G. Pehr Andersson Stenström 1734 Småland 1753 (49) Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Anders Bengtsson 1715 Västergötland 1735 Härja, Vartofta härad.
  L. Pehr Larsson 1734 Västergötland 1751 Härja, Vartofta härad.
Mr. Arfvid Kållberg 1710 Småland 1735 Bankeryd, Tveta härad.
  G. Jean A. Brandt 1730 Småland 1752 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Qvarnberg 1715 Småland 1735 Angerdshestra, Mo härad.
Mr. Jöns Kanberg 1716 Småland 1736 Bondstorp, Mo härad.
Mr. Jonas Engman 1716 Småland 1738 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Bengt Kullberg 1688 Västergötland 1738 Habo, Vartofta härad.
Mr. Jean Giöllman 1694 Västergötland 1738 Habo, Vartofta härad.
Mr. Håkan Pihlman 1701 Västergötland 1738 Habo, Vartofta härad.
  L. Wilhelm Håkensson 1734 Västergötland 1749 Habo, Vartofta härad.
Mr. Jean Lidberg 1714 Västergötland 1739 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Nills Smedbergs änka Hakarp, Tveta härad.
  G. Lars N. Smedberg 1729 Småland 1749 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Mattz Falck 1694 Småland 1739 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Nills Strängberg 1711 Västergötland 1739 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Jean Förberg 1693 Västergötland 1739 Habo, Vartofta härad.
  G. Petter J. Förberg 1732 Västergötland 1751 Habo, Vartofta härad.
Mr. Jöns Malmberg 1694 Småland 1739 Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Sven Stenman 1699 Västergötland 1739 Örsås, Kind härad, Älvsborgs län.
  G. Erich A. Kellman 1732 Västergötland 1752 Örsås, Kind härad, Älvsborgs län.
Mr. Nills Moberg 1709 Småland 1739 Ljungarum, Tveta härad.
  G. Jean J. Widman 1731 Småland 1752 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Hans Bogren 1699 Västergötland 1739 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Sven Öhrnberg 1714 Småland 1739 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Johan Svanman 1715 Småland 1739 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Nills A. Thun 1699 Västergötland 1739 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Måns Hall 1710 Småland 1739 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Hans Påhlberg 1703 Småland 1739 Åker, Östbo härad.
Mr. Anders Påhlström 1723 Småland 1753 (50) Åker, Östbo härad.
Mr. Petter Ågren 1714 Småland 1739 Hakarp, Tveta härad.
  L. Petter Christophersson 1734 Småland 1751 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Abram Wallgren 1694 Västergötland 1741 Sandhem, Vartofta härad.
  G. Christopher A. Wallgren 1731 Västergötland 1749 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Arfvid G. Lind 1718 Småland 1741 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns E. Kling 1720 Småland 1741 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Pehr Arf. Ek 1719 Småland 1741 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Petter Falck 1718 Småland 1741 Forserum, Tveta härad.
Mr. Lars Gullberg 1721 Västergötland 1741 Härja, Vartofta härad.
  L. Anders Gustavsson 1735 Västergötland 1752 Härja, Vartofta härad.
Mr. Anders Sörman 1690 Småland 1741 Gnosjö, Östbo härad.
Mr. Måns Stakberg 1730 Småland 1753 (49) Gnosjö, Östbo härad.
Mr. Hans Brandstedt 1703 Småland 1742 Byarum, Östbo härad.
Mr. Thore H. Brandstedt 1730 Småland 1753 (49) Byarum, Östbo härad.
Mr. Petter N. Bergek 1715 Småland 1742 Ljungarum, Tveta härad.
  G. Hindrich N. Bergek 1733 Småland 1751 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Arfvid Berg 1719 Småland 1742 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Lars Gren 1722 Småland 1742 Åker, Östbo härad.
  G. Sven Persson Lindström 1732 Småland 1753 (48) Åker, Östbo härad.
Mr. Pehr Bask 1717 Småland 1742 Åker, Östbo härad.
  G. Jöns Larsson Baaz 1732 Småland 1753 (49) Åker, Östbo härad.
Mr. Mårten Lundström 1702 Småland 1742 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Erich Glemberg 1720 Västergötland 1744 Habo, Vartofta härad.
Mr. Erich Arf. Rågren 1723 Småland 1744 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Knut Mauritsson 1713 Småland 1744 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Jonas Andersson Hiertberg 1730 Småland 1753 (49) Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Måns Lund 1719 Småland 1744 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Petter Jungman 1726 Småland 1744 Ljungarum, Tveta härad.
  G. Carl M. Österberg 1731 Småland 1752 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Edman 1724 Småland 1744 Åker, Östbo härad.
Mr. Nills A. Boman 1730 Småland 1753 (49) Åker, Östbo härad.
Mr. Petter Kållberg 1723 Småland 1745 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Måns Bergek 1718 Småland 1745 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Gustaf Törning 1723 Småland 1745 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Carl Wenberg 1725 Västergötland 1745 Härja, Vartofta härad.
  L. Anders Svensson 1735 Västergötland 1751 Härja, Vartofta härad.
Mr. Petter Brandt 1723 Småland 1745 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Lars Jönsson 1737 Småland 1752 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Lars Apelbom 1722 Småland 1745 Lekeryd, Tveta härad.
  L. Nills Nillsson 1736 Småland 1749 Lekeryd, Tveta härad. Mycket sjuk, avskedas.
Mr. Jon Berg 1724 Småland 1746 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Måns Tryg 1725 Småland 1746 Barkeryd, Tveta härad.
Mr. Håkan Falck 1724 Småland 1746 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Håkan Kindberg 1722 Västergötland 1746 Habo, Vartofta härad.
Mr. Magnus Samsing 1724 Småland 1746 Järstorp, Tveta härad.
Mr. Giöran Lundgren 1731 Småland 1753 (50) Järstorp, Tveta härad.
Mr. Sven Ekman 1721 Småland 1747 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Lars Junge 1727 Småland 1747 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Isak Bolin 1720 Småland 1747 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Måns M. Åsten 1727 Småland 1747 Järstorp, Tveta härad.
Mr. Bengt Broos änka Habo, Vartofta härad.
  G. Lars B. Broo 1729 Västergötland 1750 Habo, Vartofta härad.
Mr. Bengt B. Broo 1719 Västergötland 1747 Habo, Vartofta härad.
Mr. Jöns Borberg 1725 Småland 1747 Åker, Östbo härad.
  G. Knut Jeansson Söderberg 1732 Småland 1747 ?, Östbo härad.
Mr. Jöns Fallgren 1724 Småland 1748 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Sven Henberg 1725
1720
Småland 1748 Gnosjö, Västbo härad.Född den 20/2 1720.
  G. Jöns Månsson Tönnerdahl 1734 Småland 1752 Gnosjö, Västbo härad.
Mr. Pehr Hallberg 1724 Småland 1749 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns Stenström 1720 Småland 1749 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Anders N. Thun 1726 Västergötland 1749 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Anders Lundstedt 1726 Västergötland 1749 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Jöns Skoug 1728 Småland 1749 Gnosjö, Västbo härad.
Mr. Jöns Kiöllberg 1727 Småland 1749 Stengårdshult, Mo härad.
  G. Nills Nillsson Kiöllman 1732 Småland 1753 (49) Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Daniel Buske 1728 Småland 1749 Åker, Östbo härad.
Mr. Sven Lund 1729 Småland 1750 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Bengt Lund 1733 Småland 1753 (51) Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Friedrich Falck 1729 Småland 1750 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Håkan Kållberg 1727 Småland 1750 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Bengt B. Kullberg 1731 Västergötland 1750 Habo, Vartofta härad.
Jöns Apelskoug]] 1724 Småland 1750 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Gustaf Strängberg 1724 Västergötland 1750 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Gustav J. Förberg 1731 Västergötland 1750 Habo, Vartofta härad.
Mr. Gabriel Bogren 1727 Västergötland 1750 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Carl Blohm 1724 Västergötland 1750 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Måns Lind 1727 Småland 1750 Åker, Östbo härad.
Mr. Sven Lehman 1727 Småland 1750 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Anders Kling 1726 Småland 1750 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Jean Forsberg 1728 Småland 1750 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns J. Lundström 1724 Småland 1750 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Jean Månsson Åsten 1731 Småland 1751 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Jöns J. Ekberg 1728 Västergötland 1751 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders Svanström 1726 Västergötland 1751 Habo, Vartofta härad.
Mr. Jonas N. Bergek 1730 Småland 1751 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Ekegren 1724 Småland 1752 Järstorp, Tveta härad.
Mr. Jean Örnberg 1731 Småland 1752 Barnarp, Tveta härad.
Bajonettdubbskosmed Mr. Jöns Brunsten 1698 Småland 1723 Mulseryd, Mo härad.
Bajonettdubbskosmed Mr. Bengt J. Moberg 1729 Småland 1753 (47) Mulseryd, Mo härad.
  L. Bengt Jönsson 1738 Småland 1753 Mulseryd, Mo härad.

Musqvett-, Carbin- och Pistohl- Pipe Vällare:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Erich Zachrisson 1687 Småland 1710 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Sven Westbergs verkstad ? Rogberga, Tveta härad.
  G. Anders S. Westberg 1730 Småland 1752 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Måns Öhrnberg 1694 Småland 1715 Barnarp, Tveta härad.
  L. Bengt Svensson 1732 Småland 1749 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jean Bogman 1692 Småland 1715 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Sven Bogman 1729 Småland 1753 (50) Rogberga, Tveta härad.
Mr. Måns Grahn 1695 Småland 1716 Månsarp, Tveta härad.
  G. Pehr M. Grahn 1721 Småland 1747 Månsarp, Tveta härad. Avskedad.
  G. Bernt Månsson Grahn 1733 Småland 1753 (49) Månsarp, Tveta härad.
Mr. Claes Stille 1692 Småland 1718 Rogberga, Tveta härad.
  G. Abram E. Brunberg 1728 Småland 1751 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Anders Mållberg 1697 Småland 1722 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Sven Ekebom 1700 Småland 1722 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Nills S. Ekebom 1728 Småland 1753 (49) Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jonas Spånberg 1695 Småland 1722 Barnarp, Tveta härad.
  L. Jean Pehrsson 1733 Småland 1748 Barnarp, Tveta härad.
  L. Sven Jonsson 1734 Småland 1751 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Börie Moberg 1701 Småland 1724 Barnarp, Tveta härad.
  L. Måns Böriesson 1736 Småland 1752 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Måns Hammarström 1695 Småland 1724 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Daniel Lönqvist 1696 Småland 1725 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Lars Ström 1703 Småland 1725 Barnarp, Tveta härad.
  L. Jean Larsson 1734 Småland 1750 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Christopher Hammardahl 1702 Småland 1727 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Hanberg 1701 Småland 1727 Hakarp, Tveta härad.
  G. Jean Jonsson Hanberg 1733 Småland 1753 (47) Hakarp, Tveta härad.
Mr. Anders Zachrisson 1704 Småland 1729 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Jonas Jernbom 1729 Småland 1753 (49) Öggestorp, Tveta härad.
  L. Petter Andersoson (Hammar) 1734 Småland 1751 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Jean Åckerberg 1699 Småland 1730 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Sven Rundbeck 1701 Småland 1731 Barnarp, Tveta härad. Död 1777.
  G. Jöns Svensson Rundbeck 1732 Småland 1753 (48) Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Stille 1702 Småland 1731 Rogberga, Tveta härad.
  L. Anders Jonsson (Stille) 1736 Småland 1749 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Pehr Stille 1709 Småland 1735 Rogberga, Tveta härad.
  L. Anders Pehrsson (Stille) 1735 Småland 1750 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jonas Rundbeck 1709 Småland 1735 Barnarp, Tveta härad. Frånvarande.
Mr. Erich Westberg 1710 Småland 1735 Rogberga, Tveta härad.
  L. Anders Jönsson 1731 Småland 1749 Rogberga, Tveta härad. Sjuk.
Mr. Petter A. Moberg 1714 Småland 1736 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Nillsson 1710 Småland 1737 Huskvarna.
  L. Jonas Erichsson 1733 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Lars Jonasson 1717 Småland 1738 Huskvarna.
Mr. Håkan Hultström 1730 Småland 1753 (50) Huskvarna.
  L. Anders Pehrsson 1736 Småland 1752 Huskvarna.
Mr. Anders Bolander 1717 Småland 1739 Rogberga, Tveta härad.
  L. Anders Jonsson 1732 Småland 1749 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Anders E. Siöman 1718 Småland 1739 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jon Pehrsson 1712 Småland 1739 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Pehr Westberg 1712 Småland 1739 Rogberga, Tveta härad.
  L. Claes Svensson 1736 Småland 1750 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Zachris Bolander 1711 Småland 1741 Rogberga, Tveta härad.
  G. Måns P. Hiertberg 1729 Småland 1752 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Anders Sandberg 1719 Småland 1742 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jean Sandman 1728 Småland 1753 (49) Barnarp, Tveta härad.
Mr. Nills Lundberg 1728 Småland 1743 Tofteryd, Östbo härad.
Mr. Petter J. Ödman 1717 Småland 1743 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Lars Apelgren 1723 Småland 1743 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Håkan Westberg 1721 Småland 1743 Rogberga, Tveta härad. Död sommaren 1753.
Mr. Pehr Mårtensson 1720 Småland 1744 Barnarp, Tveta härad.
  L. Erich Mårtensson 1733 Småland 1748 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jon S. Westberg 1721 Småland 1744 Rogberga, Tveta härad. Död 28/5 1779.
Mr. Måns M. Grahn 1721 Småland 1744 Barnarp, Tveta härad.
Hammarsmedsgesäll  Anders Eckerberg 1729 Småland 1750 Huskvarna.
  L. Håkan Bengtsson 1736 Småland 1751 Huskvarna.
Mr. Renholdt Moberg 1721 Småland 1745 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jöns J. Månberg 1720 Småland 1745 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Petter J. Wetter 1721 Västergötland 1745 Lekeryd, Tveta härad.
Mr. Lars Berggren 1724 Småland 1746 Huskvarna.
  L. Gabriel Jonsson 1735 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Jean Hällgren 1720 Småland 1746 Rogberga, Tveta härad.
  L. Jean Claesson 1735 Småland 1749 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Magnus A. Ödberg 1722 Småland 1746 Huskvarna.
  G. Sven Davidsson Siögren 1733 Småland 1753 (47) Huskvarna.
Mr. Lars Lesenberg 1721 Småland 1746 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Lars Lekström 1724 Småland 1746 Lekeryd, Tveta härad.
Mr. Pehr J. Frisk 1724 Småland 1747 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Petter Öhrnberg 1724 Småland 1747 Barnarp, Tveta härad.
  L. Petter Jeansson 1735 Småland 1750 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Håkan Mållberg 1723 Småland 1747 Rogberga, Tveta härad.
  G. Sven Månsson Hellman 1733 Småland 1753 (47) Rogberga, Tveta härad.
Mr. Anders Dahlbom 1727 Småland 1747 Jönköping.
  G. Anders L. Pihlgren 1732 Småland 1752 Jönköping.
Mr. Jonas Moo 1725 Småland 1747 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Forsberg 1727 Småland 1748 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jonas Romdahl 1721 Småland 1748 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Håkan P. Lidberg 1720 Småland 1748 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Petter Romell 1724 Småland 1748 Öggestorp, Tveta härad.
  L. Anders Pehrsson 1734 Småland 1749 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Anders Rundqvist 1719 Småland 1748 Lekeryd, Tveta härad.
Mr. Sven Hiertberg 1723 Småland 1748 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Sven Åckersten 1723 Småland 1748 Huskvarna.
Mr. Anders Blomsterberg 1729
1724
Småland 1748 Rogberga, Tveta härad. Född 21/4 1724, död 2/6 1802.
Mr. Anders Mårtensson 1726 Småland 1749 Barnarp, Tveta härad. Frånvarande.
Mr. Jean M. Grahn 1727 Småland 1749 Månsarp, Tveta härad. Avsked. Hammarsmed i Västergötland.
Mr. Sven Gunström 1722 Småland 1749 Rogberga, Tveta härad. Försumlig. Vårdslös. Ansked.
Mr. Claes Westenberg 1729 Småland 1749 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Hans E. Ågren 1725 Småland 1749 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Anders Hässelberg 1727 Småland 1749 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Hans Lundberg 1720 Västergötland 1749 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Pehr E. Sandberg 1728 Småland 1749 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Erich E. Siöberg 1728 Småland 1750 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jöns J. Frisk 1726 Småland 1750 Rogberga, Tveta härad.
  G. Håkan Jönsson 1735 Småland 1748 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jean A. Mållberg 1727 Småland 1751 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Pehr H. Kiellman 1728 Småland 1751 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Anders C. Stille 1729 Småland 1751 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jöns J. Spånberg 1729 Småland 1751 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Anders A. Lesenberg 1727 Småland 1751 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Nills Sandberg 1720 Småland 1751 Järstorp, Tveta härad. Död 4/11 1783.
Mr. Pehr E. Siöman 1728 Småland 1752 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Nills J. Ödman 1726 Småland 1752 Barnarp, Tveta härad.
Sammanfattning av pipvällarnas lokala fördelning (Bearbetning av rulluppgifterna). Summa:
Jönköping län
Barnarp, Tveta härad 30 1 7 38
Hakarp (Huskvarna), Tveta härad. 9 3 4 16
Järstorp, Tveta härad. 1 1
Jönköpings stad, Tveta härad. 1 1 2
Lekeryd, Tveta härad. 3 3
Ljungarum, Tveta härad. 1 1
Månsarp, Tveta härad. 2 2 4
Rogberga, Tveta härad. 28 4 7 39
Tofteryd, Östbo härad. 1 1
Ögestorp, Tveta härad. 5 2 7
Skaraborgs och Älvsborgs län
Summa: 81 11 20 112

Borrare och Slipare:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Joseph Pehrsson 1688 Småland 1711 Huskvarna.
Mr. Pehr Skierberg 1700 Småland 1730 Huskvarna.
  L. Anders Hansson 1734 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Sven Öhrns änka Huskvarna.
  G. Håkan Öhrn 1732 Småland 1750 Huskvarna.
Mr. Jöns Rundberg 1708 Småland 1732 Huskvarna.
Mr. Sven Josephsson 1712 Småland 1737 Huskvarna.
  L. Anders Håkansson 1730 Småland 1752 Huskvarna.
Mr. Nills Larsson 1715 Småland 1738 Huskvarna.
Mr. Lars Nillsson 1720 Småland 1740 Huskvarna.
Mr. Daniel Håkensson 1724 Småland 1742 Huskvarna.
  L. Håkan Håkensson 1735 Småland 1750 Huskvarna.
Mr. Måns Huusberg 1727 Småland 1746 Huskvarna.
Mr. Petter Rundberg 1725 Småland 1746 Huskvarna.
Mr. Nills S. Fellebom 1725 Småland 1746 Huskvarna.
Mr. Carl Rundberg 1727 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Sven Rundberg 1729 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Abram P. Moberg 1726 Småland 1751 Huskvarna.
Mr. Nills M. Bårman 1721 Småland 1752 Huskvarna.
Mr. Lars Hackberg 1730 Småland 1752 Huskvarna.
Summa borrare och slipare 15 1 3 19 styck. Alla i Huskvarna.

Beredare:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Mattz Ekeberg 1691 Småland 1711 Huskvarna.
  L. Magnus Mattsson 1735 Småland 1750 Huskvarna.
Mr. Pehr Rundqvist 1684 Småland 1714 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jöns Skallander 1693 Småland 1715 Huskvarna.
Mr. Måns Kihlgren 1695 Småland 1715 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Olof Esk 1694 Småland 1717 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Lönegren 1697 Småland 1718 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Anders Eskegren 1701 Småland 1720 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Sven Esk 1697 Småland 1722 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Jan Nordsten 1703 Småland 1724 Huskvarna.
Mr. Bengt Husström 1698 Småland 1727 Huskvarna.
  L. Anders Bengtsson 1734 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Georg Forait 1701 Småland 1727 Huskvarna.
Mr. Måns S. Huusgren 1730 Småland 1753 (52) Huskvarna.
Mr. Anders Qvetter 1700 Småland 1730 Huskvarna. Sjuk.
  G. Nills S. Lund 1733 Småland 1752 Huskvarna.
Mr. Daniel Esk 1711 Småland 1732 Hakarp, Tveta härad. Död 1753 i april.
Mr. Pehr Hallegren 1712 Småland 1735 Huskvarna.
  L. Jonas Pehrsson (Hallgren) 1735 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Sven Bergström 1710 Småland 1736 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Måns Svanbeck 1713 Småland 1738 Huskvarna. Sl.
  G. Jonas Svanbeck 1729 Småland 1750 Huskvarna.
Mr. Johan Larsson 1713 Småland 1738 Huskvarna.
  G. Lars T. Fagerberg 1733 Småland 1752 Huskvarna.
Mr. Johan Forssman 1699 Småland 1738 Huskvarna.
Mr. Jonas Eskegren 1688 Småland 1738 Hakarp, Tveta härad.
  L. Pehr Jonsson 1735 Småland 1751 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Anders Ekeberg 1717 Småland 1739 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Sven Oxellgren 1709 Småland 1739 Hakarp, Tveta härad.
  G. Jöns Rundgren 1728 Småland 1750 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Nills Lönegren 1711 Småland 1739 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Håkan Elmegren 1720 Småland 1743 Huskvarna.
Mr. Pehr Strömsten 1718 Småland 1743 Huskvarna.
Mr. Jöns Strömdahl 1719 Småland 1743 Huskvarna.
Mr. Pehr Magnusson Ekeberg 1723 Småland 1745 Huskvarna.
Mr. Jean P. Eskebom 1721 Småland 1745 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Olof Wetter 1722 Småland 1745 Huskvarna.
  L. Nills Segfridsson 1734 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Abram Gillberg 1723 Småland 1745 Huskvarna.
  G. Jean L. Gillberg 1732 Småland 1752 Huskvarna.
Mr. Petter Berggren 1725 Småland 1745 Huskvarna.
  G. Zachris O. Löfgren 1734 Småland 1752 Huskvarna.
Mr. Sven Ågren 1719 Småland 1746 Huskvarna.
  G. Abram Rundqvist 1733 Småland 1752 Huskvarna.
Mr. Nills Löneberg 1724 Småland 1746 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Jöns Oxellgren 1724 Småland 1746 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Jean Bergström 1724 Småland 1747 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Adam Lönbom 1725 Småland 1747 Huskvarna.
Mr. Isak Krantz 1725 Småland 1747 Huskvarna.
Mr. Petter Segelberg 1728 Småland 1749 Huskvarna.
Mr. Måns Widerberg 1726 Småland 1749 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Håkan I. Lönegren 1727 Småland 1750 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Pehr L. Nyman 1728 Småland 1751 Huskvarna.
Mr. Jonas Norman 1728 Småland 1752 Huskvarna.
Mr. Anders Beckman 1725 Småland 1753 Huskvarna.

Slipstenshuggare:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Anders Nillson 1711 Småland 1731 Lekeryd, Tveta härad. Sjuklig. Avsked.
Mr. Håkan Pehrsson 1687 Småland 1735 Jönköping. Sjuklig. Avsked.
Mr. Jacob Eliesson 1720 Småland 1735 Forserum, Tveta härad.
  L. Jean Abramsson 1734 Småland 1751 Forserum, Tveta härad.
Mr. Måns Zachrisson 1710 Småland 1735 Öggestorp, Tveta härad.
  G. Jonas Nillsson 1730 Småland 1753 (48) Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Pehr Böriesson 1722 Småland 1742 Öggestorp, Tveta härad.
  L. Sven Böriesson 1731 Småland 1747 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Sven Månsson 1701 Småland 1742 Jönköping.
Mr. Jon Böriesson 1725 Småland 1747 Öggestorp, Tveta härad.
  L. Daniel Torstensson 1731 Småland 1749 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Jean Larsson 1722 Småland 1748 Lekeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns Nillsson 1721 Småland 1749 Lekeryd, Tveta härad.
  L. Håkan Månsson 1735 Småland 1750 Lekeryd, Tveta härad. Sjuk.
Mr. Israel Jeansson 1725 Småland 1750 Lekeryd, Tveta härad.
Mr. Jean Pehrsson 1726 Småland 1751 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Abram Andersson 1729 Småland 1751 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Måns Jonsson 1727 Småland 1751 Öggestorp, Tveta härad.
Sammafattning av slipstenshuggarnas lokala fördelning:
Socken och härad. Summa:
Forserum, Tveta härad. 1 1 2
Jönköpings stad 2 2
Lekeryd, Tveta härad. 4 1 5
Öggestorp, Tveta härad. 6 1 2 9
Summa: 13 1 4 18

Kolare:

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Till Huusqvarn, och de uti Hakarps och Rogberga socknar närmast boende smeder:
Carl Carlsson 1699 Småland 1715 Rogberga, Västraby 1/8.
Pehr Andersson 1690 Småland 1717 Rogberga, Västraby skfr 1/8.
Jean Hultqvist 1700 Småland 1724 Rogberga, Knivshult skr 1/8.
Håkan Håkansson (under faktoriet) 1700 Småland 1725 Rogberga, Knivshult skr 1/4.
Isak Nillsson (dito) 1709 Småland 1728 Ödestugu, Tolarp kb 1/4.
Måns Nillsson 1717 Småland 1735 Rogberga, Västraby 1/4.
Måns Nillsson 1710 Småland 1735 Rogberga, Våeryd 1/4.
Abram Elieson 1720 Småland 1738 Forserum, Gatu skkr 1/8.
Lars Abramsson 1720 Småland 1739 Ödestugu, Elmevik kr 1/4.
Anders Hultberg (under faktoriet) 1700 Småland 1740 Rogberga, Knivshult skkr 1/8.
Sven Pehrsson (dito) 1716 Småland 1740 Rogberga, Våeryd 1/4 skkr.
Anders Pehrsson 1716 Småland 1741 Ödestugu, Tolarp krb 1/4.
Sven Nillsson (under faktoriet) 1706 Småland 1741 Ödestugu, Spexeryd skr 1/4. Äger ej nödig kolskog, avsked.
Jöns Erichsson 1705 Småland 1741 Öggestorp, Torp skkr 1/2.
Sven Nillsson 1705 Småland 1741 Öggestorp, Torp 1/2.
Christopher Abramsson 1718 Småland 1742 Ödestugu, Hiegöl kr 3/16.
Anders Erichsson 1721 Småland 1743 Ödestugu, Hiegöl kr 3/16.
Anders Jönsson 1705 Småland 1745 Ödestugu, Tolarp krb 1/4.
Pehr Erichsson 1734 Småland 1750 Forserum, Sniparp krb 1/4.
Jonas Håkensson 1734 Småland 1752 Ödestugu, Tolarp krb 1/4.
Till smederna uti staden:
Pehr Pålssons änka Bottnaryd, Nackebo stom 1/4.
  Dräng Bår Pehrsson 1729 Småland 1744 Bottnaryd, Nackebo stom 1/4.
Sven Erichsson 1682 Småland 1736 Bottnaryd, Kyrkoryd 1/4. Gammal, avsked.
Sven Danielsson 1710 Västergötland 1737 Strängsered, Ör. Kolar på Svinhults ägor.
Jöns Gustafsson 1723 Småland 1743 Bottnaryd, Nackebo skkr 1/4.
Sven Pehrsson 1730 Småland 1749 Ödestugu, Hohult.
Jon Andersson 1733 Småland 1749 Strängsered, Linnarsbo. Kolar från Svinhult.
Abram Månsson 1734 Småland 1751 Bottnaryd, Nackebo skkr 1/4.
Sven Jönsson 1722 Västergötland 1752 Nykyrke, Beth Norrgård 1/4.
Till lantsmederna:
Nills Pehrsson 1706 Västergötland 1739 Sandhem, Mabacken 1/8. Kolar på Bredaryds skog.
Johan Pehrsson 1707 Västergötland 1739 Sandhem, Slättered 1/4. Kolar på kronoallmänningen Hökensås.
Mattz Andersson 1713 Västergötland 1739 Habo, Sjöbol kr 3/8. Kolar på hem. Höksås ägor.
Anders Andersson 1707 Småland 1739 Mulseryd, Hult.
Måns Larsson 1711 Västergötland 1741 Bottnaryd, Beth skkr 1/4.
Nills Larsson 1720 Västergötland 1743 Daretorp, Hafsjöberg 3/8. Kolar på allmänningen Höksås. Sjuklig beviljas avsked.
Knut Pehrsson 1720 Småland 1743 Gnosjö.
Daniel Nillsson 1722 Småland 1747 Åker, Pålskog kr 3/4. Beviljas avsked.
Jonas Jonsson 1727 Västergötland 1748 Sandhem, Höganäs. Kolar där. Beviljas avsked.
Nills Bengtsson 1718 Västergötland 1748 Habo, Hästhagen 1/8.
Pehr Carlsson 1724 Västergötland 1750 Habo, Eskedalen 1/8.
Abram Gustafsson 1730 Västergötland 1750 Habo, Fiskebäck.
Nills Jacobsson 1731 Västergötland 1751 Habo, Karshult.
Jöns Andersson 1734 Västergötland 1751 Härja, Webäck 1/4.
Sven Jonsson 1737 Småland 1752 Norra Unnaryd, Holabo.
Carl Carlsson 1736 Småland 1752 Bottnaryd, Nackebo stom 1/4.

Pikmakare och Uddsmeder

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Jon Hult 1695 Småland 1715 Bondstorp, Mo härad. Beviljas avsked.
  G. Pehr Pehrsson Siöman 1721 Småland 1742 Bondstorp, Mo härad. Beviljas avsked.
Mr. Bengt Pehrsson 1716 Småland 1735 Bondstorp, Mo härad.
Mr. Pehr Svensson 1712 Småland 1745 Källeryd, Västbo härad. Beviljas avsked.

Stakmakare

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Jöns Nillsson 1695 Småland 1718 Norra Unnaryd, Mo härad. Sjuk.
Mr. Jöns Hammarström 1700 Småland 1722 Åsenhöga, Mo härad.
Mr. Jöns Hansson 1712 Småland 1731 Åsenhöga, Mo härad.
Mr. Jon Svensson 1710 Småland 1732 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jöns Svensson 1708 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Sammanfattning av pikmakarnas lokala fördelning:
Uddsmeder: Summa
Bondstorp, Mo härad.
Källeryd, Västbo härad. 2 1 3
1 1
Stakmakare:
Stengårdshult, Mo härad. 1 1
Norra Unnaryd, Mo härad. 2 2
Åsenhöga, Mo härad. 2 2
Summa: 8 1 9

Bajonettbaljmakare

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Erich Drakman 1665 Småland 1700 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Mårten Ohlsbo 1684 Småland 1714 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Erich Lang 1684 Västergötland 1714 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Pehr Flath 1692 Småland 1714 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Mårten P. Svart 1690 Småland 1716 Valdshult, Mo härad.
Mr. Sven Svensson 1687 Småland 1718 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Jean Svensson 1688 Småland 1718 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Jacob Lindman 1704 Småland 1720 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Ambiörn Svensson 1705 Småland 1720 Angerdshestra, Mo härad.
  G. Jean Ambiörnsson 1734 Småland 1752 Angerdshestra, Mo härad. Sjuk.
Mr. Jon Tholin 1690 Småland 1720 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Sven Wallman 1709 Småland 1725 Valdshult, Mo härad.
  L. Sven Erichsson 1735 Småland 1750 Valdshult, Mo härad.
Mr. Bengt Mullberg 1707 Småland 1726 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Lars Ohlsbo 1713 Småland 1731 Bottnaryd, Mo härad.
  G. Jöns Larsson 1734 Småland 1752 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Abram Jönsson 1713 Småland 1731 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Bengt Mullsten 1713 Småland 1732 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Bengt Beckman 1706 Småland 1732 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Lars Månsson 1717 Småland 1735 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Anders Lund 1716 Småland 1735 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Sven Mårtensson 1717 Småland 1735 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Lars Pehrsson 1716 Småland 1735 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Lars Karman 1714 Småland 1735 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Anders Kling 1719 Småland 1736 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Lars Mårtensson 1713 Småland 1736 Bottnaryd, Mo härad. Död 1753 i januari.
Mr. Måns Larsson 1704 Västergötland 1737 Habo, Vartofta härad.
Mr. Jöns Tornman 1718 Västergötland 1738 Habo, Vartofta härad.
Mr. Nills Larsson 1710 Småland 1738 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Måns Månsson 1720 Småland 1738 Åker, Östbo härad.
Mr. Gustaf Mårtensson 1722 Småland 1738 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Sven Wettersten 1718 Västergötland 1738 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders Svensson 1720 Småland 1720
1738
Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Isak Jönsson 1721 Småland 1738 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Anders Hälg 1710 Småland 1739 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Abram Lind 1714 Småland 1739 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Lars Zachrisson 1718 Småland 1739 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Israel Klarberg 1716 Småland 1739 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Håkan Siögren 1711 Västergötland 1739 Habo, Vartofta härad.
Mr. Lars Andersson 1714 Småland 1739 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Jean Hälg 1718 Småland 1739 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Sven Jönsson 1718 Småland 1741 Valdshult, Mo härad. Sjuk.
Mr. Jon Jonsson 1714 Småland 1742 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Lennart Månsson 1718 Småland 1742 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Anders Tholin 1720 Småland 1742 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Jon Jungberg 1720 Västergötland 1742 Habo, Vartofta härad.
Mr. Daniel Månsson 1723 Småland 1743 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Sven Erichsson 1721 Småland 1743 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Anders E. Drakman 1724 Småland 1745 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Bår Mårtensson 1724 Småland 1745 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Sven Arfvidsson 1725 Småland 1745 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Måns Hansson 1724 Småland 1745 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Anders Hansson 1721 Småland 1745 Lia, Redväg härad.
Mr. Jöns Wallman 1720 Småland 1745 ?, Mo härad.
Mr. Sven Boman 1724 Småland 1746 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Anders Ohlsman 1723 Småland 1746 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Lars Styrman 1725 Småland 1746 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Anders Roberg 1726 Småland 1746 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Jöns Pehrsson 1720 Småland 1747 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Erich Mårtensson 1727 Småland 1748 Valdshult, Mo härad.
Mr. Anders Ohlsbo 1730 Småland 1749 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Håkan S. Lund 1730 Småland 1749 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Sven Jeansson 1729 Småland 1750 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Anders M. Brunman 1729 Småland 1750 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Sven P. Karman 1731 Småland 1750 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Jöns M. Svangren 1730 Västergötland 1750 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders Tornman 1726 Västergötland 1750 Habo, Vartofta härad.
Mr. Pehr Wallman 1732 Småland 1750 Valdshult, Mo härad.
Mr. Bengt E. Drakman 1731 Småland 1752 Norra Unnaryd, Mo härad.
Mr. Anders Erichsson 1729 Småland 1752 Norra Unnaryd, Mo härad. Sjuk.
Mr. Gustaf L. Hälg 1728 Småland 1752 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Petter Miller 1731 Småland 1752 Bankeryd, Tveta härad.
Jönköpings län, Angerdshestra, Mo härad. 1 1 2
Jönköpings län, Bankeryd, Tveta härad. 3 3
Jönköpings län, Bottnaryd, Mo härad. 16 1 17
Jönköpings län, Hakarp, Tveta härad. 3 3
Jönköpings län, Mulseryd, Mo härad. 16 16
Jönköpings län, Stengårdshult, Mo härad. 5 5
Jönköpings län, Norra Unnaryd, Mo härad. 11 11
Jönköpings län, Valdshult, Mo härad. 5 1 6
Jönköpings län, Åker, Östbo härad. 1 1
Summa: 61 2 1 64
Skaraborgs län, Habo, Vartofta härad. 7 7
Älvsborgs län, Lia, Redvägs härad. 1 1
Dessa två län, Summa: 8 8
Hela faktoriet, Summa: 69 2 1 72

"Trummemakare".

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera
Mr. Måns Erichsson 1676 Småland 1700 Valdshult, Mo härad.
  G. Erich Månsson 1730 Småland 1750 Valdshult, Mo härad. Visar provtrumma.
Mr. Jöns Hansson 1677 Småland 1714 Valdshult, Mo härad. Sjuk.
Mr. Jean Håkensson 1688 Småland 1716 Stengårdshult, Mo härad. Sjuk.
Mr. Jean Sandman 1688 Småland 1717 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Pehr Pungberg 1701 Småland 1722 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Sven Pehrsson 1737 Småland 1749 Stengårdshult, Mo härad. Visar provtrumma.
Mr. Sven Yman 1700 Småland 1723 Valdshult, Mo härad.
Mr. Jonas Pungström 1703 Småland 1724 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Jöns Jonsson 1733 Småland 1748 Stengårdshult, Mo härad. Visar provtrumma.
Mr. Pehr Abramsson 1700 Småland 1728 Stengårdshult, Mo härad.
  G. Anders Hieltberg 1732 Småland 1750 Stengårdshult, Mo härad. Visar provtrumma.
Mr. Pehr Starck 1702 Småland 1729 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Sven Pehrsson 1735 Småland 1749 Stengårdshult, Mo härad. Visar provtrumma.
Mr. Pehr Jönsson 1713 Småland 1731 Stengårdshult, Mo härad. Sjuk.
  G. Johan Berckman 1731 Småland 1750 Stengårdshult, Mo härad. Visar provtrumma.
Mr. Erich Jeansson 1710 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Måns Svenssons änka Stengårdshult, Mo härad.
  G. Sven Svensson Mård 1733 Småland 1751 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Jean Nillsson 1717 Småland 1735 Åker, Östbo härad.
Mr. Måns Jönsson 1714 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Pehr Hansson 1719 Småland 1738 Valdshult, Mo härad.
Mr. Jacob Pehrsson 1717 Småland 1738 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Erich Månsson 1723 Småland 1751 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Mattz Svensson 1719 Småland 1738 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Sven Jeansson 1718 Småland 1741 Stengårdshult, Mo härad.
Spiksmed Mr. Jöns Jeansson 1725 Småland 1742 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Erich Andersson 1719 Småland 1743 Bondstorp, Tveta härad.
Mr. Håkan Jeansson 1725 Småland 1746 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Jöns S. Hök 1723 Småland 1747 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Sven Månsson 1724 Småland 1748 Valdshult, Mo härad.
Sammanfattning av trummakarnas lokala fördelning: Summa:
Jönköpings län, Bondstorp, Mo härad. 1
Jönköpings län, Bottnaryd, Mo härad. 1
Jönköpings län, Stengårdshult, Mo härad. 14 3 4 21
Jönköpings län, Valdshult, Mo härad. 5 1 6
Jönköpings län, Åker, Östbo härad. 1 1
Summa: 22 4 4 30

Stockhuggare

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namna år ort Mr G L med mera
Hos ålderman Mr. Jonas Hultman:
Nills Larsson 1709 Västergötland 1729 Daretorp, Vartofta härad.
Hans Erichsson 1729
1720
Småland 1730
1739
Byarum, Östbo härad. Beviljas avsked i stället för följande:
Måns Månsson 1713 1753 Tånnö, Östbo härad.
Anders Andersson 1703 Småland 1745 Värnamo, Östbo härad,. Beviljas avsked istället för följande:
Samuel Davidsson 1725 1753 Nydala, Västra härad.
Hos Mr. Petter A. Ruuts änka och Mr. Johan Ruth:
Hierton Carlsson 1722 Småland 1744 Hjälmseryd, Västra härad. Beviljas avsked i stället för följande:
Elias Erichsson 1709 1753 Tofteryd, Östbo härad.
Jonas Erichsson 1715 Småland 1745 Hjälmseryd, Västra härad.
Nills Jönsson 1725 Småland 1745 Hagshult, Östbo härad.
Anders Jonasson 1733 Småland 1751 Nydala, Västra härad.
Daniel Jönsson 1720 Småland 1743 Voxtorp, Östbo härad. Transporterad till N. Beckmans verkstad.
Hos Mr. Petter G. Ruuts änka:
Sven Nillsson 1706 Småland 1719
Fel
Åker, Östbo härad.
Jon Nillsson 1700 Småland 1735 Tofteryd, Östbo härad.
Håkan Nillsson 1716 Småland 1739 Åker, Östbo härad.
Bengt Jönsson 1722 Småland 1743 Tofteryd, Östbo härad.
Hos Mr. Sven Dahlman:
Pehr Nillsson 1707 Småland 1735 Hjälmseryd, Västra härad. Bräcklig, beviljas avsked.
Suna Nillsson 1722 Småland 1741 Åker, Östbo härad.
Pehr Andersson 1727 Småland 1746 Gnosjö, Västbo härad. Permiterad för någon angelägen resa.
Jean Pehrsson 1735 Småland 1751 Vrigstad, Västra härad.
Hos Mr. Jöns Rundqvist:
Pehr Trullsson 1722 Småland 1741 Svenarum, Västra härad. Beviljas avsked istället för följande.
Magnus Jonasson 1731 1753 Vrigstad, Västra härad.
Pehr Larsson 1723 Småland 1752 Åker, Östbo härad.
Anders Nillsson 1734 Småland 1752 Tånnö, Östbo härad.
Hos Mr. Sven Widman:
Sven Svensson 1709 Småland 1729 Tofteryd, Östbo härad.
Erland Mårtensson 1707 Småland 1730 Byarum, Östbo härad. Sjuk.
David Jonsson 1722 Småland 1747 Tofteryd, Östbo härad.
Pehr Trullsson 1720 Småland 1748 Åker, Östbo härad.
Hos Mr. Daniel Hässelgrens änka:
Mattz Jonsson 1695 Småland 1722 Byarum, Östbo härad. Tagit gårdsbruk, beviljas avsked.
Sven Gudmundsson 1727 Småland 1742 Åker, Östbo härad. Sjuk.
Petter Andersson 1730 Småland 1748 Åker, Östbo härad. Sjuk.
Pehr Jonsson 1726 Småland 1752 Rydaholm, Västra härad. Transporterad från Lars Lunds verkstad.
Hos Jonas Hörning:
Nills Andersson 1704 Småland 1731 Månsarp, Tveta härad. Beviljas avsked i stället för följande.
Anders Löngren 1721 1753 Byarum, Östbo härad.
Måns Pehrsson 1717 Småland 1743 Åker, Östbo härad.
Gumme Jeansson 1734 Småland 1749 Tofteryd, Östbo härad.
Johannes Ifvarsson 1736 Småland 1752 Tofteryd, Östbo härad.
Hos Mr. Håkan Beckman:
Nills Bengtsson 1716 Småland 1736 Kävsjö, Östbo härad. Beviljas avsked i stället för följande.
Sven Nillsson 1731 1753 Hagshult, Östbo härad.
Jean Håkensson 1731 Småland 1748 Stockaryd, Västra härad. Beviljas avsked.
Sven Nillsson 1727 Småland 1749 Åker, Östbo härad.
Sven Svensson 1727 Småland 1751 Åker, Östbo härad.
Jon Svensson 1712 Småland 1742 Åker, Östbo härad. Transporterad från Lunds verkstad.
Hos Mr. Anbiörn Blohm:
Sven Nillsson 1707 Småland 1737 Barkeryd, Tveta härad.
Petter Andersson 1719 Småland 1739 Barkeryd, Tveta härad. Beviljad avsked.
Nills Böriesson 1719 Småland 1745 Forsheda, Västbo härad.
Anders Bengtsson 1722 Småland 1739 Åker, Östbo härad. Transporterad från Beckmans änkas verkstad.
Hos Mr. Lars Lunds verkstad:
Jon Svensson 1722 Småland 1742 Åker, Östbo härad.Transporterad till Håkan Beckman.
Jöns Bengtsson 1712 Småland 1742 Kärda, Östbo härad. Fått gårdsbruk. Beviljad avsked.
Pehr Jönsson 1726 Småland 1752 Rydaholm, Östbo härad. Transporterad till Hässelgrens verkstad.
Hos Mr. Mattz Ekeqvists änka:
Håkan Pehrsson 1724 Småland 1747 Tofteryd, Östbo härad.
Sven Nillsson 1718 Småland 1745 Åker, Östbo härad. Beviljad avsked.
Sven Pehrsson 1730 Småland 1748 Åker, Östbo härad.
Måns Svensson 1719 Småland 1744 Gnosjö, Västbo härad. Transporterad från Nils Beckmans änkas verkstad.
Hos Mr. Nills Beckmans änka:
Anders Bengtsson 1722 Småland 1739 Åker, Östbo härad. Transporterad till Ambiörn Blohm.
Daniel Jonsson 1720 Småland 1743 Voxtorp, Östbo härad. Transporterad till Petter A. Ruuts verkstad.
Måns Svensson 1719 Småland 1744 Gnosjö, Västbo härad. Transporterad till Mattz Ekeqvists verkstad.
Måns Jönsson 1724 Småland 1745 Värnamo, Östbo härad. Transporterad till 36Magnus Ekmans verkstad.
Hos Mr. Lars Dyberg:
Anders Gustafsson 1715 Småland 1739 Nydala, Västra härad.
Nills Andersson 1724 Västergötland 1744 Härja, Vartofta härad.
Nills Jeansson 1718 Småland 1747 Nydala, Västra härad.
Nills Månsson 1732 Småland 1752 Fryeled, Östbo härad.
Hos Mr. Petter Hyllegren:
Anders Hillberg 1711 Småland 1735 Åker, Östbo härad. Beviljad avsked i stället för följande.
Joel Jönsson 1731 1753 Åker, Östbo härad.
Håkan Jonsson 1723 Småland 1741 Åker, Östbo härad.
Sven Jonsson 1714 Småland 1744 Åker, Östbo härad.
Anders Nillsson 1732 Småland 1752 Voxtorp, Östbo härad.
Hos Mr. Hans Tehlning:
Anders Andersson 1722 Småland 1745 Barkeryd, Tveta härad.
Jean Nillsson 1716 Småland 1748 Nydala, Västra härad.
Jean Thorsson 1731 Småland 1751 Åker, Östbo härad.
Ivar Andersson 1735 Småland 1751 Åker, Östbo härad.
Hos Mr. Anders Dahlgren:
Bengt Andersson 1710 Småland 1738 Tånnö, Östbo härad.
Jonas Jönsson 1713 Småland 1739 Värnamo, Östbo härad.
Pehr Michelsson 1725 Småland 1748 Kävsjö, Östbo härad.
Jean Bengtsson 1726 Småland 1748 Åsenhöga, Mo härad. Beviljad avsked i stället för följande.
Anders Svensson 1715 1753 Åsenhöga, Mo härad.
Hos Mr. Jonas Rosengren:
Anders Hansson 1724 Småland 1741 Åker, Östbo härad.
Abram Nillsson 1729 Småland 1745 Vrigstad, Västra härad.
Jöns Arfvidsson 1724 Småland 1746 Svenarum, Västra härad. Beviljad avsked i stället för följande.
Jon Salomonsson 1732 1753 Åsenhöga, Mo härad.
Sven Jacobsson 1706 Småland 1748 Vrigstad, Västra härad.
Hos Mr. Lars Rundqvist:
Sven Erichsson 1719 Småland 1741 Tofteryd, Östbo härad.
Nills Larsson 1710 Småland 1741 Tofteryd, Östbo härad.
Sven Månsson 1721 Småland 1748 Stockaryd, Västra härad.
Sven Mårtensson 1733 Småland 1749 Åker, Östbo härad.
Hos Mr. Lars Hörning:
Gustaf Elieson 1717 Småland 1742 Tånnö, Östbo härad.
Nills Apelskoug 1721 Småland 1748 Hjälmseryd, Västra härad.
Sven Thomasson 1731 Småland 1748 Vrigstad, Västra härad. Permiterad att gå till Stockholm.
Assar Andersson 1723 Småland 1749 Svenarum, Västra härad.
Hos Mr. Jöns Hörning:
Anders Michelsson 1722 Småland 1742 Kävsjö, Östbo härad.
Jöns Svensson 1732 Småland 1750 Åker, Östbo härad.
Johannes Mauritsson 1733 Småland 1750 Åker, Östbo härad.
Petter Jonasson 1736 Småland 1752 Stockaryd, Västra härad.
Hos Mr. Petter Rundberg:
Anders Nillsson 1729 Småland 1751 Barkeryd, Tveta härad.
Lars Böriesson 1726 Småland 1751 Flisby, Södra Vedbo härad.
Anders Pehrsson 1730 Småland 1752 Åker, Östbo härad.
Måns Arfvidsson 1728 Småland 1752 Åker, Östbo härad.
Hos Vaktmästare Gustav Ickström:
Anders Andersson 1727 Småland 1746 Hjälmseryd, Västra härad.
Sven Månsson 1725 Småland 1749 Hjälmseryd, Västra härad. Beviljad avsked i stället för följande.
Giöran Jeansson 1723 Småland 1753 Tofteryd, Östbo härad.
Jonas Israelsson 1736 Småland 1751 Barkeryd, Tveta härad.
Jöns Andersson 1727 Småland 1752 Gnosjö, Västbo härad. Gårdsbruk. Beviljad avsked i stället för följande.
Måns Johansson 1720 Småland 1753 Kulltorp, Västbo härad.
Hos Mr. Petter Ryman:
Pehr Andersson 1727 Småland 1748 Åker, Östbo härad.
Håkan P. Lindström 1727 Småland 1749 Åker, Östbo härad.
Johannes Svensson 1726 Småland 1749 Åker, Östbo härad.
Lars Andersson 1736 Småland 1752 Värnamo, Östbo härad. Sjuk.
Hos Mr. Jonas Sandahl:
Jonas Davidsson 1730 Småland 1747 Gällaryd, Östbo härad.
Nills Andersson 1727 Småland 1748 Barkeryd, Tveta härad. Beviljad avsked i stället för följande.
Håkan Christophersson 1723 Småland 1753 Malmbäck, Västra härad.
Jonas Jonsson 1724 Småland 1748 Svenarum, Västra härad.
Hos Mr. Magnus Ekman:
Mattz Mattsson 1730 Småland 1749 Tofteryd, Östbo härad.
Jons Jönsson 1726 Småland 1749 Barkeryd, Tveta härad.
Jon Nillsson 1730 Småland 1749 Kävsjö, Östbo härad.
Måns Jönsson 1724 Småland 1745 Värnamo, Östbo härad. Transporterad från N. Beckmans änkas verkstad.
Hos Mr. Jonas Malmstedt:
Anders Nillsson 1730 Småland 1749 Malmbäck, Västra härad.
Pehr Jeansson 1710 Småland 1749 Vrigstad, Västra härad.
Knut Jonsson 1726 Småland 1749 Tofteryd, Östbo härad.
Jean Jeansson 1719 Småland 1752 Vrigstad, Västra härad.
Hos Mr. Anders Ekman:
Bengt Pehrsson 1727 Småland 1749 Vrigstad, Västra härad.
Pehr Nillsson 1729 Småland 1749 Stockaryd, Västra härad.
Sven Mattsson 1721 Småland 1749 Fryeled, Östbo härad.
Jonas Svensson 1730 Småland 1751 Vrigstad, Västra härad.
Hos Mr. Nills Hultman:
Jonas Carlsson 1725 Småland 1749 Hjälmseryd, Västra härad.
Håkan Ingemarsson 1733 Småland 1749 Åker, Ösbo härad.
Jon Svensson 1734 Småland 1749 Värnamo, Östbo härad.
Hos Mr. Abraham Lundblad:
Lars Erichsson 1728 Småland 1749 Ljungarum, Tveta härad.
Pehr Svensson 1721 Småland 1751 Åsenhöga, Mo härad.
Måns Svensson 1729 Småland 1751 Åsenhöga, Mo härad.
Hos Mr. Daniel Eckerström:
Sven Månsson 1727 Småland 1749 Vrigstad, Västra härad.
Pehr Pehrsson 1724 Småland 1751 Värnamo, Östbo härad.
Erich Pettersson 1731 Småland 1751 Åker, Östbo härad.
Jonas Erichsson 1724 Småland 1752 Gällaryd, Västra härad.

Jönkiöping D.n 15 October Anno 1753

Fried: Ehrenpreus

Enligt föregående Munster Rulla äro Kongl Gewär Factorie Handtwärckarne nu öfversedde och munstrade, hwarwijd de förekomne förändringar in margine antecknade blifwit. Jönköping d: 15 Oktobr: 1753.


Under General Majorens Landshöfdingens och Commendeurens af Kongl Swärds Orden Högwälbne Herr Jac: Ludv: von Saltzas opasslighet A. Ebbeltofft And: Almqvist"

Personliga verktyg