Labbarp i Bankeryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Bankeryd socken i Jönköpings län.

Tidigaste skriftliga belägg: År 1542 nämns Labbatorp med Suen som ägare. av Jan Agertz.

Anderssonsgården, mangårdsbyggnadens kartposition N: 6414486 O: 1400289.

Labbarp b/ Linus Anderssons gård/ 1:3/ 49/144 mantal oförmedlat skatte frälse hemman/ 52 tunnland 8 kvadratfot. Hemmanet ägdes under 1700- och 1800-talet av smedsläkterna Rukman, Wetterbrandt och Granberg. Den mest driftige vapensmeden var Per Adolf Granberg, som också ägde en smedja i Klerebo samt fabrik i Eskilstuna. På gårdens ägor drev han storsmedjan kallad ”Verkstaden”, där många hantverkare arbetade. Strax intill låg backstugan Fredriksberg. 1890 köpte Linus Andersson gården. Han byggde en ny ståtlig huvudbyggnad 1910 och ny ladugård 1911. Dessutom uppförde han en kvarn i Prinsfors samt drev kvarnrörelse och diversehandel.

1944 köptes gården av Gösta och Gunhild Karlsson. Gösta renoverade boningshuset och brukade gården till 1967 då Bankeryds kommun köpte den. Gösta reserverade sig en liten tomt söder om det stora huset på gården och byggde sig där en bostad för sin ålderdom. 1979 inkorporerades gården i bröderna Gunnar och Lennart Åsebrants storjordbruk. 2002 köptes gården av Yngve, Henrik och Martin Svensson.


Labbarp, Svenssonsgården, mangårdsbyggnadens kartposition N: 6414519 O: 1400306.

Labbarp c/ Svenssonsgården / 1:4/ 5/16 mantal oförmedlat skattefrälsehemman/ 36 tunnland 14 kappland 7 kvadratfot. Labbarp c bildades då Labbarp B i slutet av 1700-talet delades i Labbarp c och d. Ägarna under 1600- och 1700-talet var alla smeder med namn som Jon Svensson, Per Joensson och Jonas Persson Wetterbrandt. Den förste ägaren till Labbarp c efter delningen var faktoriesmedmästare Olof Brolin. Nästa ägare var smedmästare Peter Fogelberg som efterträddes av smedmästare Peter Ljung.

1847. Därefter kom Sven Johansson att äga hemmanet. Vid Laga skifte 1854 fick Labbarp c beteckningen Labbarp 1:4 men tilläts ligga kvar med husen orörda. 1873 dog Sven Johanssons hustru och han sålde då gården till Peter Svensson gift med Maja Lena Fast. Denne byggde nytt boningshus 1893 och ny ladugård. Gården har sedan dess gått i denna släkts ägo via sönerna Sven och Emil Svensson samt därefter 1960 till deras systerson Yngve Åsebrant och 1979 dennes söner Gunnar och Lennart Åsebrant.


Labbarp, Fribergsgården, mangårdsbyggnadens kartposition N: 6414739 O: 1400089.

Labbarp d/ Fribergs gård/ 1:5/ 7/72 mantal oförmedlat skatte frälse hemman/ 13 tunnland 11 kappland 6 kvadratfot. Labbarp d, det minsta hemmanet i Labbarp, vars byggnader låg där Gösta Karlsson längre fram i tiden kom att bygga sig ett hus för sin ålderdom ägdes genom åren av en lång rad smeder. Först faktoriesmedmästare Jonas Persson Fogelberg och därefter pistolmästare Per Fogelberg. Sedan följde Peter Andersson, Carl Wetterbrandt, Isac Ahlqvist och Fredrik Granberg. 30 mars 1853 köpte indelte soldaten nr 136 Johan Fredrik Skön på soldattorpet Häggeberg gården. Vid laga skifte 1854 blev han anvisad mark gränsande till vägen mot kyrkan och Labbarps västra gräns. Där byggde Skön sig en stuga 1854. Han avled hastigt lördagen den 23 april 1892 på restaurationen Barnarpsgatan 17 då han kvävdes av en köttbit, som fastnat i halsen. 1922 byggdes en ny ladugård och året därefter köptes gården av syskonen Fritz Friberg och Maria Skön. Fritz hade antagit namnet Freeberg 1914 då han blev amerikansk medborgare. Syskonen testamenterade gården till Bankeryds församling och de avled båda 1966. Kyrkoherde Folke Hyltén-Cavallius köpte därefter en avstyckad del av Labbarp 1:5 att användas som semesterbostad. Nästa ägare var Tomas Lundqvist, som bedrev hunduppfödning på gården, vilken då omfattade 0,7 ha. 1996 såldes Lilla Labbarp till Lars Friedner och Maria Hasselberg, vilka därefter har gjort omfattande renovering och tillbyggnad av husen.


Labbarp, Wilhelmssonsgården (nybyggd), mangårdsbyggnadens kartposition N: 6414060 O: 1400092.

Labbarp a / Wilhelmssonsgården/ 1:2/ 1/4 mantal oförmedlat skattefrälsehemman/ 40 tunnland 20 kappland 5 kvadratfot. Hemmanet bildades i slutet av 1700-talet då gården Labbarp A delades i Labbarp a och b. Gården har sedan mitten av 1600-talet ägts av vapensmedsläkter såsom Wetterbrandt, Granberg och Cederlöf. Vid laga skifte 1854 fick gården beteckningen Labbarp 1:2 och hus och ladugård flyttades till nuvarande plats längst söderut i Labbarp. Först i början av 1900-talet kom gården att ägas av riktiga jordbrukare såsom Johan August Kjellman och efter honom av Anders Magnus Johannesson gift med Mina Justina Andersdotter. När deras son Karl Ivar Andersson övertog gården förbehöll sig Anders och Mina undantag på torpet Skansen där hon fick leva ända fram till 1949. 1923 köptes gården av mjölnaren Pär Emil Wilhelmsson och hans hustru Julia Fredrika Bjerstedt och gården gick sedan i arv till Rut och John Wilhelmsson. 1979 inkorporerades hemmanet med bröderna Åsebrants storjordbruk och en avstyckning inkluderande hus och ladugård såldes till familjen Sven-Olof Blomstrand. 1980 uppfördes nytt bostadshus och det gamla från 1865 revs.


Mantal och boskapsräkning i Bankeryd år 1636. Ryttare Crono Labbarp, Anders, 4 mantal 2 oxar 4 kor 2 stutar 5 kvigor 1 sto 8 får 10 lamm 2 svin 5 tunnor utsäde.

Skatterätten i Bankeryd år 1650 enligt jordeboken. Köpte till skattehemman Labbarp Anders Riksamiralen.

Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden: Bytesgods Gyllenhielm Carl C:son 15 augusti 1639 Labbarp 1 sk. Gyllenhielms byten konfirmerades 1645 den 16 april. Labbarp såldes före 1680 av Christina Posse till Johan Hård, vars arvingar för 400 dsm, 1696, överlät jordrätten till assesoren i Göta Hovrätt Johan Oberius. Frälseräntan ägdes i periodens slut av Erik Ehrenkrona.

Gustav Wasas skatteregister 1571 Biskopsbönder Änkan i Labbarp

Innehåll

Torp

Backstugor

Andra byggnader på gården

Boende på gården

1 mantal skatte frälse, Kolaryds rote ur mantalslängder


1637

 • Anders i Labbarp
 • 4 pers ryttarehemman

1638

 • Anders i Labbarp
 • 3 pers ryttarehemman
 • Anders i Labbarp
 • 1 pers knektar

1639

 • Anders i Labbarp
 • 5 pers ryttarehemman
 • Ur Jordeboken för Jönköpings län 1705 microfilm CD 379 Bankeryds socken.

1639

Sahl Carl Gyllengrijp kiöpt som för Donation eftersatt af Hr Niels Lilliehöök. Possideras af [[Assessor}}en Hr Johan Oberius.

Labbarp

Gustaf och Enkian Ellsa

1640

 • 1 frälsehemman
 • Dräng Anders Svensson
 • piga Ingeborg
 • piga Märit 4 pers

1652

 • Håkan och hustru 2 pers
 • Lars och hans hustru Elsa 2 pers

1653

 • 1 hemman, Hr Amirals frelse
 • Håkan och Ingredh 2 pers
 • Lars och hustru Elsa 2 pers

1654

 • Labbarp 1 hemman, Sahl, Krigs Amiral ?
 • Håkan och hustru Ingredh 2 pers
 • Lars och hustru Elsa 2 pers

1655

 • Labbarp, 1 hemman, Carl Gyllehielm
 • Håkan och hustru Ingredh 2 pers
 • Lars och hustru Elsa 2 pers

1666

 • 1 hemman, Liliehök
 • Joen i Labbarp och hustru 2 pers
 • Piga 1 pers
 • Lars och hustru 2 pers

1675

 • 1 hemman
 • Jon och hustru 2 pers
 • Jonn och hustru 2 pers
 • Lars och hustru 2 pers

1676

 • 1 hemman, Lilliehöök
 • Jon och hustru 2 pers
 • Sven och hustru 2 pers

1677

 • 1 hemman, Lilliehöök
 • Jon och hustru 2 pers
 • Jon och hustru 2 pers

1678

 • 1 hemman
 • Jon och hustru 2 pers
 • Jon och hustru 2 pers

1679

 • 1 frälse
 • Joen och hustru 2 pers
 • Joen Svensson och hustru 2 pers

1681

 • 1 hemman
 • Jon och hustru 2 pers
 • Jon Larsson och hustru 2 pers

1682

 • 1 hemman
 • Joen och hustru 2 pers
 • Joen och hustru 2 pers

1683

 • 1 hemman, J Hård ?
 • Jon och hustru 2 pers
 • Jon och hustru 2 pers

1690

 • 1 hemman, Håård
 • Jonne och hustru 2 pers
 • Joen och hustru 2 pers

1691

 • 1 hemman, Håårdh
 • Joen Arfvidsson och hustru 2 pers
 • Per och hustru 2 pers
 • Joen Larsson och hustru, utan bruk 2 pers

1692

 • 1 hemman, Håård
 • Joen Arfwedsson och hustru 2 pers
 • Peer Arfvedsson 2 pers
 • Jon Larsson 2 pers

1693

 • 1 hemman
 • Joen och hustru 2 pers
 • Peer och hustru 2 pers

1700

 • 1 hemman
 • Enka Carin och sonen Peer 2 pers
 • Pär och hustru pigan oangiven 2 pers
 • Kneckt Joen och hustru 2 pers

1702

 • 1 hemman
 • Enka Karin 1 pers
 • son Gustaf och piga Maria 2 pers
 • Peer och hustru 2 pers

1703

 • Gåssen Arfwed 1 pers
 • Kneckt Joen och hustru 2 per

1723

 • 1 hemman
 • Nembdeman Per och hustru 2 pers
 • Nils och hustru, under factoriet 2 pers
 • Läredräng Per, under factoriet 1 pers
 • Arfwed och hustru, under factoriet 2 pers

1727

 • 1 hemman
 • Pär och hustru Marta, under factoriet 2 pers
 • Nils och pigan Karin, under factoriet 2 pers
 • Måns och hustru 2 pers

1740

 • 1 hemman
 • 1/2 hemman Jöns och hustru, man under factoriet 2 pers
 • 1/2 hemman Sven och hustru, man under factoriet 2 pers

1744

 • 1 hemman
 • 1/2 hemman Jonas och hustru, man under factoriet 1 pers
 • Lärogosse Oluf, man under factoriet
 • Lärogosse Anders, man under factoriet
 • 1/2 hemman Gabriel och hustru Karin, utan bruk, man under factoriet 1 pers
 • Soldat Måns och hustru, man i tienst 1 pers

1748

 • 1 hemman
 • 1/2 hemman Jaen och hustru, under factoriet 1 pers
 • 1/2 hemman Gabriel Ruckman och hustru Stina Lindgren, under factoriet 1 pers
 • Soldat Månses hustru, i tienst 1 pers

1755

Barnen var födda här på Labbarp.

 • läredräng Samuel
 • piga Annicka
 • enka Jaens enka, fattig spinnerska wid Gran Scholan i Jönköping

Gabriel och Stina gifte sig den 30 november 1750 i Bankeryd socken, han som faktoriesmed och hon som piga från Labbarp. Barnen föddes på Labbarp och Maja Lisa avled även här. Stina avled av barnsbörd.

 • gossen Nils
 • piga Elsa
 • soldat Månses dotter Maria

Fadren i tienst. Ref. Sodlat Jaen, torpare under Attarp Säteri.

1759

 • 1 hemman Labbarp Skatte Frälse
 • 1/2 hemman Jonas, man under factoriet
 • hustru
 • Samuel

Barnen föddes och dog på Labbarp.

 • gosse Nils, man under factoriet
 • Knekt Peter och hustru, man i reserv

1820

 • 3/16 hemman Johannes Andersson, Egit

i husen:

i soldattorpet:

 • Soldat Hägg

i torpet Skansen:

 • Johannes Jönsson

från husförhörslängden

Labbarps by i Bankeryd, Jönköpings län, Tveta härad, Växjö Stift. AI:I 2/4 26370, sid 88

ca 1773-1790

Barnen födda på Labbarp.


Sven och barnen är födda på Labbarp.

1784

1/16 mantal köper Olof Brolin den 2 november 1784 av Abraham Berggren och hustru Maria Cajsa Fogelberg så att Brolin nu äger 23/144 mantal uti hälvten av Labbarp.

-1779

Måns avled av ålderdomssvaghet på Labbarp.

-1808

Anders var född på Granshult och Jöns på Tornaryd (1755 enligt husförhörslängden). Anders avled av ålderdom och hans hustru av rödsot.

-1807

Greta var född på Granshult Västergård och Peter, Elsa och Jöns på Labbarp. Samuel dog på Labbarp av ålderdom.

-1830

De tre barnen föddes på Labbarp.

-1826

Peter var född på Labbarp, hustru Caisa på Nyarp och Cajsa på Kolaryd. Cajsa avled i kopporna. Cajsa, Elsa och Anders föddes på Labbarp. Dottern Cajsa flyttar 1807 till Jönköping. Hustru Caisa avled av åldersbräcklighet. Peter avlider också av åldersbräcklighet på Labbarp. Dottern Elsa inflyttar på Labbarp 1821 från Målskog.

1791-1820

Enligt 1819 års mantalslängd äges 5/16 av Pehr Jonasson, 5/16 av Johannes Andersson, 1/4 av Peter Wetterbrandt och 1/4 av Lars Granberg.

-1849

Lars var född här på Labbarp, hustru Lisa på Flaskebo och barnen på Labbarp. Sonen Anders Johan blev gesäll och flyttade till Hakarp 1833. Carl Gustaf flyttade till Kolaryd 1833.

1808

3/32 av Labbarp köper Johannes och Lars Granberg och hustru Ewa Rundbom 16 november 1808 av Jöns Granberg och Johan Hamgren och hustru Elsa Granberg.

-1816

1/8

Johannes föddes på Östra Lid i Habo socken. Barnen föddes här på Labbarp. Johannes avled av slag på Labbarp.

Eva Cajsa Granberg födde en dotter Sofia Charlotta den 19 januari 1824. Fader enligt uppgift i födelseboken, gesällen Anders Joensson i Labbarp.

-1832

Pehr var född på Kolaryd och hustru Elin på Krabberyd, barnen föddes här på Labbarp. Pehr avlider av nervfeber på Labbarp.

Jonas Petter var född på Stibberyd i Bankeryd. Inflyttade 1814 och utflyttade 1825 till Kortebo.

1820-1824

Inhyses:

Anders var född på Granshult, inflyttade med familjen 1820. Hustru Lisa och Jonas var också födda på Granshult. De tre andra pojkarna var födda på Granshult Lillgård. Anders avled av lungsot på Labbarp. Paret var då utfattiga. Johannes dog på natten mellan den 29 och 30 maj 1820 av slag. Jonas, Simon Peter och Magnus flyttade 1824 till Kolaryd. Simon Peter kunde inte gå.

Hon dog på Labbarp av ålderdom.

Han dog på Labbarp av slag.

Hon dog på Labbarp av rödsot.

Han dog av slag på Labbarp.

-1829

Petter och barnen är födda på Labbarp. Cajsa Greta utflyttade till Jönköping 1808, men hon avlider på torpet Skansen den 23 mars 1812. Carl utflyttade 1819 till Granshult, han var ofärdig.

1820-1830

1/8 ägs av Johannes Wetterbrandt i Jönköping och 1/8 av Petter Wetterbrandt på Labbarp.

Johannes var född på Labbarp och det var även barnen. Johan Carl Gustaf avled av slag.

Hon dog på Labbarp.

Han dog på Labbarp.

Hon dog på Labbarp.
Hustru Eva Caisa var född på Labbarp.

1827

5/64 Genom auktion den 27 juni 1827 köper Jonas och Petter Johansson Ljung arvet efter Petter Fogelberg.

1830

Jonas var född på Granshult Östergård. Inflyttade 1830 från Granshult.

Peter var född på Granshult Östergård. Inflyttade 1830 från Granshult, tillsammans med sin hustru som är född på Ekeryd. Sonen som föddes på Labbarp dog av slag.

-1826

Sara var född på Labbarp och dog även här, av kolik.

1826

Torparen Peter Christoffersson och hustru Stina Håkansdotter köper den 2 juni 1826 torpet Norra Stuthagslyckan på 90 års tid av Petter Wetterbrandt och hustru Anna Greta Rundbom.

1830-1835

Barnen är födda på Labbarp.


Måns var född på Lilla Björkudden i Järsnäs socken, hustrun var född i Gränna. Dottern Maria var född på Rogberga Södergård i Rogberga socken och Johan Peter på Flasarp.

1836-

Johan Peter var född på Granshult Västergård och flyttade hit Vårfrudagen 1836. Hustru Sara Greta föddes på Vassarp i Hakarp socken.

1831-

Peter var född på Skogen under Trånghalla och inflyttade med familjen 1831. Dottern Gustava var född på Motorp under Backen i Bankeryd.

1827-1835

Peter var född på Stubbhagen i Bankeryd. Alla andra i familjen var födda här på Labbarp. Hela familjen flyttade 1835 till Grevbäck socken.


5/16 ägs av omyndiga barn, brukas av Peter Ljung.

1830-1847

5/16

Peter var född på Granshult Östergård och hans hustru Caisa på Ekeryd i Bankeryd. Barnen är alla födda här på Labbarp. Johan Henrik avled i influensa och Catharina Susanna av nervfeber. Familjen flyttade 1847 Granshult.

Hon var född på Granshult i Bankeryd. Inflyttade 1841 från Nordlyckan och utflyttade 1842 till Skärstad.

5/16 Ägare (Jonas Fogelberg - struket) Peter Ljung.

1831-1832

Lars Månsson var född i Skärstad socken, hustru Elin på Lilla Löckna i Bottnaryd socken och dottern Maria Lovisa i Sofia i Jönköping. Familjen inflyttade 1831 från Prinseryd. Utflyttade 1832 till Jönköping.

1831-

Peter var född på Stubbhagen. Hustru Johanna och de fyra barnen är födda på Labbarp. Peter inflyttade 1831.

1831-1834

Brukaren Pehr var född på Kolaryd och inflyttade 1831. Ägare av denna del Kellander. Pehr avled i arrest i Jönköping. Hustru Elin var född på Krabberyd och inflyttade 1831. Hon utflyttade, då fattig, till Stora Svinhaga 1834. Båda hennes pojkar är födda på Labbarp.

1836-1842

Lars var född i Bankeryd och hustrun på Flaskebo, de båda barnen föddes här på Labbarp. Sonen Fredric utflyttade 1841 till se nedan. Adolph utflyttade 1837 till se nedan.

Hon var född på Baskarp. Flyttat åter till Byarum i oktober 1837.

Anders Johan var född på Labbarp. Inflyttade 1837 Labbarp 1/8 och utflyttade 1839 till Habo socken.

Per Adolph som var född på Labbarp inflyttade 1841 från Granshult Västergård. Hans hustru var född i Sandseryd, inflyttade därifrån 1848. Gottfrid föddes på Labbarp.

Hon var född på Granshult Västergård. Inflyttade 1841 från backstugan Nordlyckan under Granshult.

1832-

Måns var född i Järsnäs socken och hustru Stina i Gränna. Maria föddes på Rogberga Södergård. Johan Peter på Flasarp i Bankeryd.


1/4 1/8 ägs av Mäster Carl Wetterbrandt och 1/8 ägs av Mäster G Andersson.

1835-

Johan Peter var född på Granshult Västergård i Bankeryd i Bankeryd, varifrån han inflyttade 1835. Sara Greta var född på Vassarp i Hakarp socken och hon inflyttade 1834 från Jönköping.

Han var född på Förelund. Inflyttade 1838 från Granshult Västergård i Bankeryd och utflyttade dit igen 1839.

1840-

1/8

Isak var född på Klackarp Norrgård i Lekeryd socken. Han inflyttade 1840 från Granshult Mellangård. Anna Christina var född på Baskarp, även hon inflyttade från Granshult Mellangård 1841.

Inhyses

Han var född på Skogen under Trånghalla i Bankeryd. Familjen utflyttade 1838 till backstugan Förelund under Bankeryd Stom. Gustava var född på Backen Motorp i Bankeryd.

1842-1849

Lars var född i Bankeryd och Lisa Catharina på Flaskebo. Dottern föddes här på Labbarp. Hustrun dog av vattusot på Labbarp. Lars dog av ålderbräcklighet.

-1843 och 1848-

3/18

Per var född på Labbarp och inflyttade 1841 från Granshult Västergård. Greta Lisa var född på Månestorp i Sandseryd socken och inflyttade 1840 från Sandseryd. Alla barnen föddes här på Labbarp. Familjen utflyttade 1843 till Eskilstuna. Familjen återkom 1848 från Eskilstuna. Gottfrid och Frans dog av rödsot.

Hon var född på Granshult Västergård i Bankeryd. Hon inflyttade 1841 från Norrlyckan och utflyttade 1842 till Förelund i Backa rote.

1832-1845

1/4

Måns var född i Järsnäs och hans hustru Stina i Gränna. Båda kom inflyttande från Flasarp 1832. Maria var född på Rogberga Södergård. Utflyttade 1845 till Torp, inflyttade 1847 från Nyarp och utflyttade igen 1848 och då till Slottsförsamlingen i Jönköping. Johan Peter var född på Flasarp i Bankeryd och utflyttade 1844 till Nyarp.

1845-

Johannes var född på Stora Hallebo Tor i Habo socken och hustru Maria på Bränninge Östergård i Habo. Gustaf föddes på Stora Hallebo Tor i Habo, Carl Magnus och Clara Christina på Ebbarp i Habo. Hedda föddes på Labbarp. Familjen kom inflyttande från torpet Klefven i Habo socken 1845.

1/8 ägs av Mästare Carl Wetterbrandt i Granshult.

1846-1852

1/4

Johan Edvard var född i Karlshamn och hustrun Catharina i Kinneryd. Familjen kom inflyttande från Markaryd 1846. Johanna Christina föddes i Bankeryd. De utflyttade 1852 till Eskilstuna.

1840-1847

1/8

Isac var född på Klackarp Norrgård i Lekeryd socken och Anna Christina på Krabberyd i Bankeryd. Han inflyttade 1840 från Granshult Mellangård och hon från samma gård 1841. Båda barnen föddes här på Labbarp. Familjen flyttade 1847 till Habo.

1847-1873

5/16

Sven var född på Asby SvensgårdVisingsö och hustru Stina Märta på Lövstugan under Hackeberg i Habo. Anna Catharina föddes på Kvigshult stuga i Habo. Gustaf och Maria Sophia på Horstorp. Carl Johan föddes på Attarp i Bankeryd. Hela familjen utom Sven Gustaf inflyttade från Horstorp 1847. Sven Gustaf inflyttade 1848 från Jönköping och samma år utflyttade Anna Cathrina till Jönköping och Carl Johan till Visingsö. Anna Cathrina kom åter från Jönköping 1849 och Carl Johan kom åter från Visingsö 1850. Maria Sophia dog i lungsot. Sven Gustav utflyttar 1856 till Horstorp. Den 26 november 1873 utflyttar Sven och dottern Anna Cathrina till Jönköping.

1848-

49/144

Adam och barnen föddes på här på Labbarp. Hustru Greta Stina föddes på Månestorp i Sandseryd socken. Familjen inflyttade 1848 från Eskilstuna.

1850-1856

3/16

Fredrik är född på Labbarp och utflyttade med familjen 1850 till Labbarp 7/72. Maria var född på Rogberga Södergård i Rogberga socken och Hedda och Anna Cathrina föddes på Labbarp. Fredrik var senare inhyses på Labbarp, hos Cederlöf. Johan Werner föddes på Kolaryd. Fredrik avled av slag. Maria utflyttade 1856 till Sjöåkra tillsammans med barnen.


7/12 Ägare soldaten Johan Fredrik Skönsoldattorpet Häggeberg.

1845-1849

Johannes var född på Tor i Stora Hallebo i Habo och hustru Maria på Bränninge Östergård i Habo. Gustaf föddes på Tor under Stora Hallebo. Carl Magnus och Clara Christina föddes på Ebbarp. Hedda här på Labbarp. Familjen inflyttade 1845 från Habo och utflyttade till torpet Kleven.


1/4 Ägare och brukare Faktor Sven Peter Cederlöf i Kolaryd

1854-

1/4

hans två barn i första giftet

gemensamma barn

Sven Peter var född på Labbarp och hans hustru Christina på Röret i Sandseryd socken, varifrån hon inflyttade 1849 till Bankeryd socken. De fyra äldsta pojkarna var födda på Kolaryd och Svante Viktor på Labbarp. Familjen kom inflyttande från Kolaryd 1854. Svante Viktor avled av slag. Edla Axelia och Ottilina Christina föddes på Labbarp. Janne Walfrid dog i hjärtlidande. Johan Gottfrid utflyttade den 4 november 1872 till Hakarp socken. Sven Peter som blivit ålderman, dog av lunginflammation. Ottilina Christina utflyttade 1888 till Jönköping. Edla Axelina vigdes den 28 december 1889 och utflyttade den 23 januari 1890 till Jönköping.

1853-1858

Sven Gustaf var född på Attarp i Bankeryd och hustru Sophia på Mohemmet under Horstorp. Dottern Maria Christina var född på Attarp och Emma Christina på Labbarp. Familjen kom inflyttande från Kolaryd 1853. Sven Gustaf avled i bröstinflammation. Sophia utflyttade 1858 till soldattorpet Piltorp under Horstorp.

1854-

Johan Fredrik var född i Örserum i Gränna socken och hustru Lena på Älgaryd i Malmbäck socken. Johan Fredrik inflyttade 1840 från Habo socken och Lena 1846 från Malmbäck socken. De tre äldsta barnen är födda på Häggeberg. Familjen inflyttade 1854 till Labbarp från Häggeberg. Johanna och Carl Magnus föddes på Labbarp. Lena avled av slag. Johan Fredrik gifte sig den 5 juni 1874 med Clara Gustafva som var född i Sandsjö och inflyttade den 4 maj 1874 från Jönköping. Mathilda emigrerade den 10 september 1875 till Amerika. Frida Amalia, Fritz och Maria föddes på Labbarp. Johanna emigrerade den 7 januari 1876 till Amerika. Frida Amalia dog av scharlakansfeber. Carl Magnus emigrerade den 16 augusti 1882 till Amerika. Johan Fredrik avled genom kvävning av en olyckshändelse.

-1860

Anders Johan var född på Kolaryd och hustru Helena Sofia på Stavsjö i Malmbäck socken. Hustrun flyttar 1859 till Kolaryd och 1860 flyttar Anders Johan till Kolaryd 29/432.

-1861

Hellstrans var född i Hellstad socken Älvsborgs län och hustrun i Norlanda socken Göteborgs län. Dotterns föddes i Sandhem socken och sonen på Margreteholm i Sandhem socken. Familjen utflyttade 1861 till Sandhem.

-1860

73/432

Anders Gustav var född på Kolaryd i Bankeryd och hustru Anna Stina i Jönköping. Barnen var båda födda på Kolaryd. Anna inflyttade från Jönköping 1822. Maria Christina flyttade 1859 till Granbäck och Anders Johan 1860 till Kolaryd 29/432.

1848-

49/144

Pehr Adolf och barnen föddes på Labbarp och hustrun på Månestorp i Sandseryd socken. Anna Cathrina utflyttade den 15 september 1879 till Stockholm. Hilma Cathrina Augusta fick lysning till äktenskap den 29 maj 1881 och utflyttade den 12 september 1882 till Rogberga socken.

Oscar var född i Lommaryd socken.

49/144

Johan var född på Labbarp och gifter sig den 27 december 1867 med Susanna som var född på Lilla Svinhaga i Bankeryd. Barnen föddes på Labbarp.

1874-1883

7/72

Nils var född på Hägghult under Rommelsjö i Öggestorp socken och hustru Anna Greta på Brånen i Sandseryd socken. De inflyttade den 4 november 1874 från Brånen i Sandseryd socken. Nils dog av svaghet. Anna Greta utflyttade den 1 november 1883 till Fattighuset.

1873-1874

5/16

Johan Emanuel föddes i Härja socken och hustru Mathilda i Skepsås socken. Dottern Helga Maria Lovisa föddes på Gagneberg i Gustav Adolf socken. De inflyttade den 26 november 1873. Elin Josefina Albertina föds här på Labbarp. Familjen flyttar den 19 oktober 1874 till Habo socken.

1875-

5/16

Peter föddes i Nässjö socken och gifte sig den 28 november 1869 med Maja Lena som var född på Hovslätt i Ljungarum socken. De båda äldsta barnen var födda i Ljungarum socken och familjen inflyttade därifrån den 1 april 1875. Anders Emil, Hilda Maria, Ellen Catrina och Frida Helena föddes på Labbarp. Peter avled i lunginflammation.

49/144 Ägare Sven Magnus Svensson på Torp.

1888-

49/144

 • Hemmansägare, brukare Carl Johan Johannesson

Per var född i Habo socken.

1888-

49/144

Carl Johan var född på Sjörydet i Barnarp socken och hustrun i Sandhem socken. De gifte sig den 10 mars 1877. Frida Amalia föddes på Rukarp i Bankeryd och Oscar Nathanael och Esther Maria på Trånghalla i Bankeryd. Familjen inflyttade den 13 april 1888 från Trånghalla.

1888-1898

1/8

Carl Enock var född på Brunseryd Norrgård i Svarttorp socken och gifte sig den 19 juni 1886 med Ottilina Kristina som var född här på Labbarp. Carl Enock inflyttade den 6 april 1888. Esther Kristina född i Bankeryd och Edith Battseba Cecilia på Labbarp. Familjen utflyttar den 27 maj 1898 till Lekeryd.

ca 1898-

1/4

Oskar Fredrik var född på Kolaryd i Bankeryd och gifter sig den 20 december 1897 med Johanna Wilhelmina född i Ljungarum socken och inflyttad därifrån år 1898.

Personliga verktyg